LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnanci končí pracovní poměr k 31. 8. 2020. Mohu odhlášku ze sociálního pojištění a ELDP odeslat na ČSSZ ještě v papírové podobě?

Podle zákona č. 255/2020 Sb. od 1. 9. 2020 zaměstnavatelé předkládají předepsané tiskopisy ČSSZ pouze v elektronické podobě přes datovou schránku nebo přes e-portál ČSSZ, a to výhradně ve formátu XML. Od 1. 7. 2020 se pouze v elektronické podobě předkládají přehledy o výši pojistného a od 1. 9. 2020 se elektronicky předkládají i evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání a příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Zaměstnavatel bude nadále předávat ČSSZ žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou v papírové podobě tak, jak mu je předá zaměstnanec.