LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pondělí 29. 11. 2021 pořádala ČSK tiskovou konferenci s názvem Nakolik onemocněli zubní lékaři COVID-19? Kdy a jak se nakazili?

Prezentovány byly výsledky jedinečného dotazníkového šetření mezi zubními lékaři, které bylo realizováno během první a druhé vlny epidemie COVID-19 v České republice. Tisková konference se konala v příjemném prostředí Braunova domu na Karlově náměstí v Praze a zúčastnil se jí jak iniciátor výzkumného projektu MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., tak i prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., který projekt zaštítil.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření jsme publikovali v listopadovém LKS č. 11/2021, str. 227 – 232 (dostupné také na www.lks-casopis.cz).

 

18. 12. 2021

LKS 12/2021

Print: LKS. 2021; 31(12): 236

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: