LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Obdobně jako my řeší slovenští kolegové otázky elektronizace ve zdravotnictví, na Slovensku konkrétně systém „ezdravie“. A jak to vidí Slovenská komora zubních lékařů (SKZL)? Jasně: elektronizaci vítáme, ale současná podoba zavádění systému přináší problémy, které negativně ovlivňují zubní lékaře při výkonu jejich povolání a mohly by vést až ke zhoršení dostupnosti zubní péče. Zástupci SKZL o tom v lednu informovali na tiskové konferenci v Bratislavě (na fotografii je prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., hlavní odbornice MZ SR pro zubní lékařství a členka Rady SKZL). Kompletní zprávu z tiskové konference, kterou připravila Mgr. Marta Holečková, najdete na www.dent.cz v Aktualitách.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 28

Autoři:

Fotografie

  • Marta Holečková

Rubrika: