LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Je radost, když se představenstvo České stomatologické komory může – kromě reakcí na nejrůznější zákazy, příkazy a regulace – věnovat odborným tématům. Před prosincovým jednáním představenstva proběhlo zasedání vědecké rady ČSK, které přineslo tři průlomová stanoviska VR ČSK. O jejich přijetí v podobě odborného stanoviska představenstvo rokovalo a hned bylo přijato odborné stanovisko týkající se správného nakládání s amalgámem, zejména jde o přesný popis vhodného postupu odstraňování amalgámových výplní – viz protější str. 5. Další dvě stanoviska budou schvalována v lednu. Jde o přesné popsání doporučené frekvence rentgenologického vyšetření skusových snímků, tzv. bite-wingů. Pravděpodobně nebude kontroverzní ani přijetí pravidel ohledně sedací na základě doporučení příslušné evropské společnosti (EAPD).

Česká stomatologická komora se dále posunula v otázce profesionalizace sekretariátů OSK: čím dál tím víc směřujeme k přímé podpoře všech administrativních činností z Apolenky s pomocí profesionálních sekretářek, které by byly k dispozici jednotlivým OSK a dennodenně pomáhaly s jejich činností.

Bylo rozhodnuto, že výjezdní zasedání představenstva v roce 2019 se uskuteční v červnu na hranicích se Saskem, což nám umožní navštívit přátele a seznámit se s fungováním zemské Saské stomatologické komory, která může být v řadě věcí inspirací pro Českou stomatologickou komoru.

Přijali jsme nový honorářový sazebník, který by měl napomoci organizátorům vzdělávacích akcí.

Kromě řešení spousty dalších věcí, kterými se zabývá Komora každý měsíc, byla příjemným zpestřením účast na Vánocích českých stomatologů na Vyšehradě v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla (viz rubrika Fotoalbum na str. S16). Po koncertu jsme pozvali naše hosty z odborně blízkých profesních komor k posezení, na němž jsme ale nakonec pracovali na řešení společných problémů mnoho hodin.

Informace z lednového jednání najdete v příštím LKS 2/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 15. – 16. 2. 2019.