LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Lednové představenstvo schválilo další dvě dlouho očekávaná odborná stanoviska (viz protější str. 25). První se týká bite-wingů pro rentgenovou diagnostiku pacientů a druhé používání sedací u dětských pacientů. Obě byla roky očekávána jak odbornou veřejností, tak i mnoha pacienty. Z denního tisku víme, že řada sporů mezi lékaři a pacienty se týkala právě použití bite-wingových snímků. Na straně jedné, aby byly odhaleny včas počínající zubní kazy, a na straně druhé, aby nedocházelo ke zbytečné rentgenové zátěži. Je to podklad i pro jednání se zdravotními pojišťovnami nad touto problematikou.

Jako Komora si slibujeme od tohoto dokumentu, že lékař bude mít lepší právní jistotu pro svoji práci. Není to příkaz, jehož cílem by bylo nařídit přesné provádění práce. Jsme všichni představiteli svobodného povolání, a proto ve zdůvodněných případech můžeme postupovat jinak. Je nám jasné, že v tak individuální profesi, jakou je stomatologie, zcela nepochybně i stanovisko vědecké rady ČSK, z kterého obě opatření vycházela, vyvolá polemiku.

K odborným opatřením představenstva se budeme v budoucnu vracet, budeme je zpřesňovat, budeme reagovat na vývoj problematiky. Nečekáme, že ze dne na den všichni změní své zvyklosti, ale jsme velmi rádi, že jsme se nyní posunuli v předvídatelnosti správných postupů vpřed. Zdaleka to není poslední podobný dokument plánovaný na tento rok.

Velká diskuse byla na tomto představenstvu i na téma reformy privátní péče. Po praktických lékařích a praktických lékařích pro děti a dorost se očekává i velká změna u stomatologů. Nepochybně ve smyslu poskytování lékařských pohotovostních služeb, a to jak v pracovní době, tak mimo pracovní dobu. Změnit se má celá struktura plánování péče v první linii kontaktu. Stomatologie je v mnoha parametrech napřed, ale na dění u kolegů musíme reagovat. Snažíme se, aby tato reforma vzešla z ČSK. Nechceme se bránit eventuálním, ne třeba šťastným nápadům ministerstva, nebo jiných složek státu.

Informace z únorového jednání najdete v příštím LKS 3/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 8. 3. 2019.