LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům Komory jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

První novoroční zasedání bylo velmi intenzivním jednodenním jednáním, jehož prioritní otázkou byly budoucí kongresy. Mnohaměsíční diskuze o tom, zda má ČSK usilovat o získání „stomatologické olympiády“, tedy světového kongresu FDI, skončila hlasováním, které rozhodlo, že se o tuto kandidaturu pro rok 2022 budeme ucházet. Veškeré náklady spojené s kandidaturou jdou na vrub potenciálně pořádající organizace, firmy Guarant International. Pro ČSK to tedy znamená „jen“ spoustu práce navíc, ale nikoli finanční riziko. Zcela nepochybně už samotná kandidatura českou stomatologii a Prahu postaví do celosvětově významného pohledu, zvýší naši prestiž a ukáže, že nechceme být jenom lokální organizací s lokálními ambicemi, ale že máme snahu se ukázat mezi těmi nejlepšími.

Druhým kongresem, o němž se dlouho jednalo, byly Pražské dentální dny. Letos chce nový organizační a odborný výbor ještě dále zvýšit kvalitu odborného programu a zvýšit i počet účastníků této prestižní akce. Velké diskuze byly o tom, zda má kongres PDD technicky nadále organizovat Komora, a nebo předáme organizaci některé z firem, např. o to usilovala firma Guarant International. Vzhledem k tomu, že program se intenzivně mění a letos je poprvé spojen i s jinou akcí, tj. s výročním kongresem České endodontické společnosti, padlo nakonec rozhodnutí pokračovat ve vlastní režii, abychom nesli všechna příslušná rizika, neboť nám jde především o vysokou odbornou úroveň a nikoli o samotný zisk. Ale požádali jsme firmu Guarant International – a zcela jistě se mohou přihlásit i další, aby připravili eventuální program zcela inovovaného kongresu PDD na rok 2019, což rozhodne představenstvo na podzim roku 2018.

Zbytek jednání byl jako vždy plný spousty technických rozhodnutí. Z hlediska aktuálních politických témat bylo důležité řešení e-receptu, kdy jsme ve spolupráci s MZ ČR hledali cestu, jak nejenom slibem, ale i zákonnými úpravami garantovat lékařům, že nebudou stíháni, pokud nemají zajištěný e-recept od 1. 1. 2018. Velká diskuze byla o GDPR, které chystá ČSK pro své členy a zvažuje i eventuální vzdělávací akce tak, aby všichni lékaři hladce nastoupili na tuto novou povinnost. Komora jedná i o úpravách EET, v souvislosti s pozastavením její třetí vlny Ústavním soudem. Snažíme se, aby se nová vlna vyhnula alespoň těm zubním lékařům, kteří celoročně přijímají relativně malé částky v hotovosti.

Informace z únorového jednání najdete v příštím LKS 3/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 9. – 10. 3. 2018.