LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Pokud sněm ČSK schválí novelu finančního řádu v podobě, kterou schválilo březnové představenstvo ČSK, půjde o radikální změnu. Principem je binární dělení na „pracující v oboru“ a „nepracující v oboru“. Není třeba trestat majitele praxí vyššími poplatky. Nebude už důležité, co jste dělali jeden den v roce, ale zda jste pracovali či nikoli během celého roku. Absolventům by se první dva roky neposkytovaly slevy, ale byli by od pravidelných příspěvků zcela osvobozeni, pokud by se vzdělávali v komorovém systému PZL. Podrobně se řeší jednotlivé specifické skupiny – matky pečující o děti do čtyř let či členové, kteří už nyní poplatky neplatí. Jde o to, aby i při novém systému zůstaly některé výhody dotyčným kolegům, které mají dnes. Centrála ČSK by měla platit profesionální sekretářky oblastem, aby se práce členům i funkcionářům zjednodušila. Možná to bude příležitost pro větší slevy v oblastních komorách.

Představenstvo pracovalo dále na projektu komorového úložiště elektronických sdílených dat nových webových stránek.

Klíčová debata byla kolem strategie úhrad na rok 2020, kterou připravil viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D. Představenstvo řešilo řadu variant a nakonec odsouhlasilo naše priority doslova kód od kódu. Generálně lze říct, že nám jde hlavně o navýšení v oblasti péče o děti, která byla dlouho podfinancována, a je iluzorní, že budou všechny maminky, často samoživitelky nezřídka ve velkých finančních problémech, samofinancovat špičkovou péči. ČSK usiluje o navýšení obecných kódů, aby umožnila praktickým zubním lékařům léčit dětské pacienty ve svých ordinacích, a zároveň usiluje o větší bonifikaci pro pedostomatology, kam by měla být koncentrována péče o složitější případy. Chceme navýšit i úhradu za extrakce zubů. Celkovým cílem je, aby se vyplatilo poskytnout základní péči těm, kteří nechtějí anebo nemohou (milion lidí je v ČR v exekucích) hradit sofistikovanější postupy a výrobky.

Informace z dubnového jednání najdete v příštím LKS 5/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 17. 5. 2019 ve Špindlerově Mlýně před 71. jednáním sněmu ČSK.