LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Naplno se rozběhlo dohodovací řízení o cenách na rok 2020. Analytická komise potvrdila na datech, jak byla stomatologie v minulých letech „brána na hůl“. Nárůst prostředků je v našem oboru historicky nejmenší ze všech. Více rostly ostatní segmenty, podstatně více nemocnice a nejvíce lázně. Priorita je to poněkud zvláštní a nikdo se pak nemůže divit, že je problém se stomatologickou péčí hrazenou ze zdravotního pojištění. Asi i v těch lázních... Informoval jsem o tom i Radu poskytovatelů na přednášce, kde jsem mimo jiné i ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi vysvětlil, že počet zubních lékařů sice neustále roste, ale při současných pravidlech a výši úhrad je pokrytí péče nemožné. Je dobré, že máme daty podloženo, kde je problém a snad ho vyřešíme.

Verbální ochota je na začátku dohodovacího řízení i ze strany zdravotních pojišťoven – k řadě návrhů Zubohradu se staví pozitivně. Na jedné straně jde o navýšení cen, ale na druhé straně stát asi bude chtít nějak vynutit přijímání pacientů do péče u zubních lékařů, kteří mají počet registrovaných nižší než 1500.

Řeší se i otázka pohotovostních služeb. Hledá se cesta k tomu, aby se vyplatilo uvolnit část kapacity pro urgentní pacienty a oni nemuseli chodit od lékaře k lékaři, popřípadě čekat na večerní pohotovostní službu. Zákon nám nakazuje pacienty ošetřit, ale bez peněz si nikdo neponechá potřebnou kapacitu volnou, a tak je zákon ve finále jen proklamací, která nejvíce škodí pacientům s neodkladnými problémy.

Nejdéle asi představenstvo řešilo možné narovnání příspěvků do ČSK mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Představenstvo tím plní zadání v souladu s názorem podzimního 70. jednání sněmu ČSK na úplné vyrovnání příspěvků. Na představenstvu se řešily alternativy pro absolventy, matky pečující o děti či otázka, jak dál s lékaři-důchodci. Představenstvo schválilo komplexní materiál, který je připraven pro květnový sněm ve Špindlerově Mlýně (18. – 19. 5. 2019) a jistě všichni členové ČSK budou sledovat, jak to dopadne – konečně, jde o jejich peníze. ČSK nepotřebuje získat více příspěvků, spíše jde o hledání spravedlnosti mezi různými skupinami zubních lékařů.

Rýsuje se i návrh sítě asistentek OSK placených z centra Komory, které by komunikovaly po telefonu se členy OSK plnou pracovní dobu. V několika oblastech tomu už tak nyní je, ale ve většině nikoli, a proto členové musejí své dotazy směřovat v přesné okamžiky na sekretářky jednotlivých OSK. A jsou dokonce oblasti, kde asistentky vůbec nemají a vše řeší předsedové OSK vedle své práce ve stomatologické ordinaci. Připravena je varianta podpory ve větším i menším počtu. Nakonec představenstvo preferuje variantu, kde na jednu pracovnici připadá zhruba jeden kraj o velikosti, jak jsme kraje znali mezi lety 1960 – 1999, tedy osm krajů na Českou republiku. Ale opět rozhodne sněm ČSK.

Informace z květnového představenstva a ze 71. jednání sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně najdete v příštím LKS 6/2019. Další zasedání představenstva ČSK bude výjezdní a uskuteční se 14. – 16. 6. 2019.