LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Představenstvo zasedalo ve Špindlerově Mlýně den před zahájením sněmu ČSK.

Zasedání představenstva před sněmem ČSK bývá vždy hektické, neboť je třeba řadu věcí dotáhnout před jednáním vrcholného orgánu naší Komory.

Klíčová byla také debata o aktuálním stavu v dohodovacím řízení o cenách na rok 2020. Letos jsme jako Zubohrad požadovali navýšení cen u rekordní šíře výkonů a představenstvo Komory bylo seznámeno s návrhem i s postupem jednání. Zástupci Zubohradu si vyslechli připomínky a náměty. V následujícím dni byli s postupem seznámeni i sněmovníci a jejich prostřednictvím posléze asi každý člen ČSK. Jednání s pojišťovnami ale ještě nebyla v té době uzavřena a úvahy byly spíše o pozici Zubohradu. Cílem je další významný nárůst úhrad. Nikoli ale plošný, snaha je zaměřit se na klíčové výkony, které navíc nejsou ohroženy snižováním frekvence. Tedy abychom peníze nejenom dostali, ale i vyčerpali.

Stát požaduje přitvrzení registrační povinnosti, popř. ustanovení obvodů, a to jako odpověď na časté odmítání pacientů z důvodu „plné kapacity“. Tyto problémy si, popravdě, částečně způsobujeme sami a je dobré se na OSK domluvit, jak se postarat o svoji oblast. S plnou kapacitou se nedá nic dělat, ovšem odmítat akutní ošetření je nejenom protizákonné, ale také nám to kazí pověst. A nakonec to stejně musí někdo jiný provést – a to není kolegiální.

Dále se posouvá projekt profesionalizace sekretariátů OSK. Dr. Paulíčková a dr. Oganessian postoupili v práci na vzdělávání nelékařského personálu. Je stále obtížnější získat a zaplatit plně kvalifikovanou zdravotní sestru. Potřebujeme zdroj kvalifikovaných instrumentářek a jiného personálu tam, kde není zdravotní sestra nezbytně nutná. Rekvalifikační kurzy jsou řešením, ale nemají dostatečnou úroveň. Krok za krokem se posouváme k tomu, aby vzdělání bylo dostupné a co nejvíce kvalitní. Cílem je třeba velká praxe u lékaře, kde bude pracovník sloužit, aby získal specifické pracovní návyky daného pracoviště.

Jednání skončilo schválením řady formálních rozhodnutí a pak už naplno propukl v mnohém revoluční sněm, o němž se dočtete dále v tomto čísle LKS.

Informace z červnového představenstva najdete v příštím LKS 7 – 8/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 13. – 14. 9. 2019.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 122

Autoři:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: