LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Červnové zasedání, společné s čestnou radou a revizní komisí ČSK, bylo už tradičně výjezdní (Mezní Louka) a zároveň spojené s páteční návštěvou sídla saské zemské komory (podrobně viz na protější str. 147). Dojmy z této cesty do Drážďan pak rezonovaly i na samotném jednání představenstva – zajímavé bylo porovnávání budovy našich kolegů ze Saska i jejich organizace s našimi poměry. Byla to spousta inspirace, kterou bude dobré promítnout hlavně do našich školicích akcí. Více než 100 % členů saské komory v nejrůznějších kurzech (mnozí totiž stihnou více vzdělávacích cyklů ročně...) je velkou výzvou.

Budiž navázáním rozhodnutí o uspořádání Pražských dentálních dní 2020 v novém kongresovém centru O2 Universum. Bude to nový formát celé akce v prostorách, jaké dosud neměla Praha k dispozici. Několik rovnocenných sálů, variabilita pro workshopy i doprovodnou účast firem. Pak uvidíme, který z vyzkoušených formátů se nejvíce osvědčí pro budoucnost: zda vznešený, ale nekongresový Obecní dům, nebo letošní spojení s velkou výstavou na jednom místě, anebo moderní, ryze kongresový prostor.

Výjezdní zasedání je příležitostí probrat řadu věcí do hloubky při neformálních diskuzích. Neustále mimo hlavní program někde posedávaly skupinky a letos asi nejvýraznějším tématem byly sedace v pedostomatologii.

Radostnou a obsáhlou kapitolou byla zpráva ze Zubohradu o úspěšně ukončeném dohodovacím řízení s půlmiliardou navíc pro pojišťovenské ordinace a jejich pacienty. Po velkém navýšení v minulých dvou letech zejména ve výplních tentokrát změnu doznalo přes 50 % výkonů. Některé byly nově ustanoveny, jiné zanikly. Nejedná se jen o navýšení, ale i o postupnou revizi celého systému, která by měla v dalších letech pokračovat. Zároveň míří do Poslanecké sněmovny úprava Příloh 1 a 4, která by měla radikálně proměnit hlavně protetickou péči, ale i ortodoncii. Uvidíme, zda se jí podaří bludištěm legislativního procesu projít. Každopádně je připraveno dalších 200 milionů na rok 2020 pro doléčení pacientů, zejména v ortodoncii, podle stávajících pravidel, neboť léčba trvá několik let.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v LKS č. 9/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 13. – 14. 9. 2019.