LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Léto bylo opravdu perné, a tak na zářijovém zasedání představenstva ČSK byl největší položkou nezvykle velký součet všech možných setkání, která jsme od červnového zasedání absolvovali.

Opakovaná setkání s premiérem ČR i s ministrem zdravotnictví vedla k několika věcem. Tou první je navýšení financí do zdravotnictví nad rámec úhradové vyhlášky. Část těchto peněz by měla jít i českým stomatologům, ovšem Komora trvá na tom, že by toto rozdělení mělo respektovat původní návrh úhradové vyhlášky a nemělo by to být tak, že některé segmenty dostanou více. Zejména s poukazem na to, že se jim nedaří, protože si kolegové ve svém segmentu příliš zvýšili platy... Stomatologie je tradičně na posledním místě v rozdělování peněz a platy třeba našich zdravotních sestřiček tradičně nikoho nezajímají. V letech 2019 a 2020 bychom si měli polepšit, ale přesto všechno si nemůžeme dovolit, aby peníze určené pro segment stomatologie nakonec směřovaly jinam.

V létě se podařilo také dokončit historický návrh změny Přílohy č. 1 a č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který by měl dramaticky zjednodušit počet výkonů v protetice a tyto peníze soustředit do klíčových výkonů, jakými je například celková zubní náhrada. Nemluvě o zavedení doplatkové varianty celkové zubní náhrady. V případě ortodoncie se jedná při určitém zjednodušení problematiky o soustředění peněz od řekněme dospělých pacientů s kosmetickými vadami směrem k dětem, aby měly hrazenu nejen práci, ale i materiál. Příloha č. 1 a č. 4 směřuje do Poslanecké sněmovny a lze si jen přát, abychom se tentokrát dostali ještě o ten jeden krůček dál. Bez něj, bez schválení Parlamentem, by to celé zase bylo několik let zbytečné práce. A tak mluvíme s novináři, s politiky a snad vše dobře dopadne.

Na straně S162 – S163 tohoto LKS se píše o tom, že se nám sice nepodařilo hned napoprvé získat pořadatelství světového stomatologického kongresu FDI, ale i tak budeme usilovat o ještě větší akci, než jsou Pražské dentální dny, které letos budou mít rekordní účast. Pokusíme se pravděpodobně zorganizovat kongres evropské úrovně, před další kandidaturou na velkou akci FDI.

V červnu vědecká rada ČSK schválila dokument upřesňující to, co mohou a nemohou dělat dentální hygienistky, resp. jak přesně má vypadat přímý odborný dohled a u kterých výkonů. Nyní tento dokument postupuje k projednání sněmem ČSK. Pevně věříme, že vyjasní spolupráci mezi zubními lékaři a dentálními hygienistkami.

Komora se také musí vypořádat s tzv. „éčky“. Byly projednány nové legislativní povinnosti, které máme v souvislosti s pravděpodobným zavedením EET, eNeschopenky, eReceptu a eGovernmentu, tj. komunikace s VZP pomocí nových typů certifikátů. ČSK bude informovat své členy na stránkách časopisu LKS (viz str. S160 – S161) i elektronicky o tom, jak mají postupovat, aby všechny tyto úkoly, které na nás byly nově přeneseny, neotrávily definitivně naši chuť provozovat stomatologii v této zemi. V některých případech, jako je třeba EET, jsou relativně jednoduše proveditelné. V jiných je těžké si představit, jak to celé zvládne zubní lékař bez asistence specialisty na IT. Komplikace mají v sobě zejména všechny dokumenty v gesci Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva sociálních věcí (eNeschopenka).

Připravujeme 72. jednání sněmu ČSK v Brně, na němž chceme předložit řadu návrhů, a finalizuje se i návrh rozpočtu ČSK na rok 2020, který opět koncipujeme jako vyrovnaný.

O říjnovém jednání představenstva ČSK a dalších komorových událostech budeme informovat v LKS č. 11/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 15. 11. 2019, den před zahájením 72. jednání sněmu ČSK v Brně.