LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

O peníze jde často až v první řadě. Konkrétně v prosinci jsme intenzivně jednali o kalkulacích maximálních cen. Ministerstvo zdravotnictví přišlo s novým dokumentem, který se snažil vyjít vstříc kontrolnímu orgánu z Finančního ředitelství. Postupně se sérií schůzek podařilo, abychom se všichni sešli a probrali si vše nejenom s regulátorem, ale i s kontrolory. Byla to historická a pro všechny informativní schůzka. Nakonec se podařilo přijít s drobným vylepšením současného předpisu, což bylo snahou i našeho Ministerstva zdravotnictví – nekomplikovat nadbytečně život všem ve stomatologii. Zároveň jsme začali pracovat na novém materiálu, který by mohl vstoupit v platnost v příštím roce. Ideální ale je dotáhnout ho do konce a pak dát dost času všem, aby si na něj zvykli.

Není bez zajímavosti, že se vyskytl problém v jedné oblasti, kdy jako by finanční kontroloři nechtěli dovolit kolegům mít zisk. Problém je v tom, že státní správa musí vycházet z místně obvyklého zisku. Pokud všechny subjekty široko daleko budou neziskové, či minimálně ziskové, je obtížné jednomu schválit vyšší procento profitu. I toto vše je potřeba brát v úvahu při ekonomickém plánování.

Prosincové představenstvo bylo posledním v tomto roce a nejenom že částečně slavnostní, protože bezprostředně navazovaly i Vánoce českých stomatologů, ale i plné formálních hlasování, neboť bylo potřeba před koncem roku vyřídit velké množství žádostí.

Bez zajímavosti není podpora obnovenému Plesu studentů stomatologie a schválení plánování společného plesu na rok 2021, kdy se potkají lékaři i studenti z našeho oboru, jak se děje už po desetiletí u plesu mediků. Představenstvo ČSK se rozhodlo adoptovat hrob rodiny Jesenských. Nejde jen o tuto rodinu, ale o jakési symbolické místo odpočinku zubních lékařů, kteří vlivem politiky či třeba válek zůstali opuštění, ať už v naší zemi či v zahraničí (viz str. S13). Jako stavovská organizace si chceme připomínat naše hrdiny a nechceme je nechat opuštěné v zapomnění, neboť bychom se tak připravovali o svoje kořeny.

O lednovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v LKS č. 2/2020. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 14. – 15. 2. 2020.