LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům Komory jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Českou republiku obcházelo strašidlo GDPR, ale na únorovém zasedání představenstva se ukázalo, že se stomatologové se vší pravděpodobností nemusejí ničeho bát. Mgr. J. Slavík připravil spolu s týmem právníků komplexní řešení, které na jedné straně řeší veškerou problematiku ochrany osobních údajů v soukromé ordinaci, na straně druhé přímo poskytuje dokument, z něhož je možné si poměrně snadno vytvořit potřebnou dokumentaci. Zároveň se ČSK rozhodla pro cyklus příslušných školení, abychom kolegům, jimž nebude stačit návod v LKS a ani soubory, které si mohou stáhnout z našeho webu, pomohli vše dotáhnout k dokonalosti a probrali s nimi i osobně jednotlivé body (viz str. S31). Představenstvo se seznámilo s tím, jak celý dokument vypadá, a vyjádřilo s ním souhlas. Není bez zajímavosti, že náš postup přebírají i jiné lékařské organizace v ČR.

Události uplynulých dnů se nesly ve znění poměrně intenzivního jednání s českou vládou. Klíčové bylo setkání prezidentů komor s premiérem Ing. Andrejem Babišem, které by snad mělo mít opakování několikrát ročně (viz foto níže). Po několika dnech navázalo jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (viz foto níže) ohledně upřesnění a možných výjimek v elektronické evidenci tržeb, která se znovu chystá někdy na roky 2019 – 2020.

Spolu se zdravotními pojišťovnami byl připraven návrh řešení zákazu nedózovaného amalgámu od 1. 1. 2019 a společný, konsenzuální návrh byl odeslán na ministerstvo zdravotnictví. Česká společnost protetické stomatologie připravila zajímavý návrh na reklasifikaci stomatologických výrobků, s podobně zajímavou změnou přišla i Česká ortodontická společnost. Oba dokumenty byly zaslány pojišťovnám i na ministerstvo.

Společně s Českou stomatologickou společností ČLS JEP (viz foto níže) bychom rádi zachránili a dále rozvíjeli formou vícejazyčné verze časopis Česká stomatologie, aby se stal jedním z možných startů zejména mladších kolegů do světa mezinárodních publikací a vyrostla nová generace docentů a profesorů zubního lékařství.

Představenstvo se snaží dále zlepšit podmínky na českých univerzitách a jako další gesto obětavým učitelům zubního lékařství byl přijat (zatím jen na představenstvu) návrh, aby učitelé, kteří pravidelně působí v praktické výuce, dostávali za tuto práci kredity našeho vzdělávacího systému. Podobné opatření máme již delší dobu pro přednášející ČSK. Praktická výuka je kriticky důležitou součástí výuky stomatologie a toto gesto má ocenit čas, který mu věnuje řada kolegů. Příprava na praktická cvičení navíc vyžaduje neustálé sebevzdělávání.

Představenstvo se seznámilo s dalším postupem příprav Pražských dentálních dní a Světového dne ústního zdraví, který letos bude mít rekordně veliký počet akcí.

Informace z březnového jednání najdete v příštím LKS 4/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 6. – 7. 4. 2018.

Jak je uvedeno ve zprávě z jednání představenstva ČSK, premiér Ing. Andrej Babiš přivítal na Úřadu vlády prezidenty profesních komor. Na nezvykle dlouhém jednání jsme rozjednali řadu problémů a je třeba uznat, že v příštích dnech opravdu proběhla některá návazná jednání s dobrým výsledkem, například to s ministryní financí Alenou Schillerovou.
Při jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou.
Na příjemném setkání s profesory J. Duškovou a Z. Broukalem jsme jednali o záchraně a dalším rozvoji časopisu Česká stomatologie i v anglické verzi pod křídly ČSK.