LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Únorové představenstvo bylo plné těžkých rozhodnutí. Do finále se blíží reforma řádů ČSK, která nejenom že dá do pořádku naše základní dokumenty se zákonem (budeme mít čtyři řády, které předpokládá zákon), ale hlavně řeší spoustu detailů, které vyvstaly spolu s vývojem zubního lékařství. Jsme velice rádi, že diskuze na oblastech přinesla velké množství připomínek, které muselo představenstvo vypořádat. Někdy stačilo jen věc dovysvětlit, jednalo se pouze o nedorozumění. Velmi často však byly připomínky smysluplné a rozhodnutí o nich nebylo právě jednoduché. Představenstvo nakonec všechny připomínky vypořádalo a reforma řádů postoupila do dalšího kola tak, aby bylo možné vše rozhodnout na květnovém sněmu ČSK.

Druhým těžkým rozhodováním bylo, jak dál s naším novým IT systémem. Firma ACMARK nesplnila smlouvu a ještě v polovině února velká řada částí softwaru nebyla k dispozici. ČSK s představenstvem nemůže takovou věc trpět a určitě při nemalých nákladech nepůsobí dobře, když vlastně celá zakázka není naplněna. Proto se představenstvo rozhodlo dát firmě ultimátum, které navazuje na už předchozí dopis prezidenta ČSK. Celý systém musí být hotov do konce února a pakliže se tak nestane, prezident ČSK má právo odstoupit od smlouvy. Představenstvo zároveň začalo hledat jiné firmy, které by byly schopné eventuálně celou zakázku dokončit. Pevně doufám, když píšu tyto řádky, že v březnu, kdy čtete tuto zprávu, už bude situace vyřešena bez velkého konfliktu. Nelze ale přihlížet tomu, jak je celý systém ve zpoždění, jakkoli jsou IT zakázky velmi složité, neboť se vytváří něco podle vzájemných představ zadavatele i odběratele a není to tak hmotné, jako když kupujete například automobil.

Nelehká byla i diskuze o řešení nejrůznějších žádostí o snížení členských příspěvků do centra ČSK. Nová zásada „pracuješ, tedy hradíš“ v řadě případů vyvolává dotazy u lékařů s částečnými úvazky anebo u lékařů, kteří jsou od začátku roku v těžké nemoci, a není zcela jisté, zda se budou moct vrátit do ordinace. Představenstvo ČSK přijalo zásadu, že se ke všem žádostem vrátí na konci roku a pokud lékař nepracoval, příspěvky mu budou po individuálním posouzení vráceny. V tuto chvíli je ovšem velmi těžké predikovat, zda bude kolega či kolegyně pracovat třeba v říjnu nebo listopadu. Každopádně si Komora jistě nenechá peníze od člena, který nepracoval.

O březnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v LKS 4/2020. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 17. 4. 2020.