LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Dubnové představenstvo musím začít od konce. Konečně, svět je trochu postaven v těchto dnech na hlavu. Jednali jsme online – a pevně doufám, že naposledy, jakkoli vše až překvapivě dobře funguje. Neustále se měnící plán otvírání republiky nakonec zhatil konání 73. jednání sněmu ČSK v květnu, ale snad umožní jeho uskutečnění v obvyklém třídenním formátu (v pátek jsou přípravná jednání) v termínu 19. – 21. června 2020. Popravdě jsme si oddychli. Reforma řádů Komory potřebuje nejméně dvě jednání sněmu ČSK k dotažení všech detailů – a funkční období nejenom sněmu se pomalu chýlí k závěru. Měnit řády online nebo během jednodenního zasedání sněmu nevidíme jako plnohodnotnou alternativu u tak závažných změn. Tak snad nepřijde nějaký zvrat.

Politické aktuality rychle ztrácejí na významu. Snad jen zmiňme, že v dubnu se problematika COVID-19 přesunula od medicínské roviny spíše k ekonomické – a tam nějaký čas (měsíce, nebo roky) asi zůstane. Vláda ČR někdy nešťastně, někdy ještě hůře řeší, jak podpořit podnikatele a zaměstnance, kterým sama bojem s COVID-19 vzala práci. Je to situace historická, leccos se dá pochopit, ale také je potřeba bojovat, aby z toho stomatologie vyšla co nejlépe. Jednali jsme na všech frontách od krizového štábu přes Vládu ČR až po Parlament ČR. Mnohé jsme prosadili, ale tohle prostě není doba naprostých vítězství, hlavně minimalizujeme ztráty...

Představenstvo dále vyladilo doporučení, jak pracovat v době epidemie COVID-19 (viz str. 83 – 85). Přemýšlíme, co zakomponovat do budoucí praxe – tohle není poslední epidemie, která nás potká.

Všichni se těšíme, že na podzim snad bude možné uskutečnit Pražské dentální dny 2020 v obvyklém rozsahu v O2 universum a že to společně všichni oslavíme. Jakkoli neumíme teď vyloučit, že ta oslava bude na dva metry daleko, ale berme to s humorem.

Přemýšlíme, jak dál s digitalizací výuky a s telekonferencemi z Apolenky na jednotlivé oblasti. Vše funguje docela dobře a lacino z notebooku, ale profesionální vybavení by umožnilo častější kontakt se členy s lepší kvalitou spojení, obrazu i zvuku. Na straně druhé máme strach, zda z telekonferencí po karanténě nevystřízlivíme. Necháme si to do příště projít hlavou a ladíme ekonomické varianty.

Učíme se udělovat či neudělovat různé úlevy z členských poplatků. Letošní systém je jiný. Nerozhoduje jeden den a přemýšlíme, jaká je šance, že ten či onen bude ještě letos pracovat či ne. Jak to řešit? Snad jsme jako představenstvo ČSK našli tu nejspravedlivější cestu.

O květnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v LKS 6/2020. Další zasedání představenstva ČSK je plánováno jako výjezdní ve dnech 12. – 13. 6. 2020.