LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Klíčová věc tohoto volebního období je hotová! Jarní zasedání sněmu 2020 vstoupilo do historie schválením nových řádů, ale také množstvím odborných stanovisek představenstva, viz strana 126 – 131. Řádům ČSK se pak podrobně bude věnovat zářijové a další vydání LKS. Proto bych ze zasedání představenstva vyzdvihl spíše ostatní řešené úkoly, a nebylo jich málo.

Delší dobu se vede diskuze o výjimkách z plateb členských příspěvků. Ať už se to týká některých vysokoškolských pedagogů, kteří pracují na zkrácené úvazky a nemají žádnou jinou činnost, a tak jsou příspěvky do Komory často vysokým procentem jejich celkových příjmů, nebo kolegů, kteří výjimečně vypomohou v pohotovostních službách. Máme zcela nový systém úhrad („vrtáš-platíš“) a postupně představenstvo nachází konsenzus v tom, jak jednotlivé případy řešit s maximální citlivostí. S tím souvisí i revokace jednoho z minulých rozhodnutí, kdy se snažíme ustálit rozhodovací praxi, aby byla ke všem maximálně citlivá i spravedlivá.

Kromě toho byl schválen sylabus jednorázového vzdělávacího programu ošetřování autistických pacientů tak, aby velká řada kolegů, kteří se k němu přihlásili, stihla do konce roku tímto vzděláváním projít.

Česká stomatologická komora má vůči veřejnosti i vůči svým členům informační povinnost. V případě bagatelních informací je ráda poskytne zdarma. Ale pokud by takové informace vyžadovaly rozsáhlejší agendu, například kdyby i pacient žádal rozsáhlé přehledy z disciplinárního řízení, představenstvo schválilo, že pak takové informace Česká stomatologická komora zpoplatní stejným způsobem jako český stát, aby nezatěžovala členskou základnu.

Byl schválen harmonogram akcí Komory na rok 2021. Rozsáhle byla diskutována otázka dokončení zakázky na nový IT systém: řadu věcí se již podařilo zprovoznit, ale stále nejsme spokojeni a velmi intenzivně jednáme s dodavatelskou firmou. Pravděpodobně v červenci se uskuteční mimořádné jednání představenstva, kde na základě dalších informací budeme rozhodovat o pokračování celého IT projektu.

Představenstvo schválilo i řadu žádostí podaných vzdělávacímu středisku ČSK a diskutovali jsme jednotlivé žádosti o prominutí členských příspěvků. Připravili jsme delegaci na říjnové Slovenské dentální dny (1. – 3. 10. 2020), ale mezitím Slovenská komora zubných lekárov tuto akci zrušila z obavy před druhou vlnou koronaviru. Tak si lze jen přát, aby tato vlna nebyla, anebo že to celé bude vyřešeno o pár dní dříve, než by měly proběhnout Pražské dentální dny.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v LKS č. 9/2020. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 18. 9. 2020.