LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Začali jsme velkým dluhem – při změně platby členských příspěvků jsme slíbili, že kolegům, kteří malou část úvazku učí na vysokých školách a prakticky nemají žádnou jinou výdělečnou činnost v oboru, se budeme snažit toto kompenzovat z fondu vysokých škol. Diskuze byla poměrně dlouhá, trvala měsíce na představenstvu i na sněmu. Vím, že řada z nich již své příspěvky na rok 2020 zaplatila. Mohu je uklidnit, že představenstvo už přijalo dokument, který by měl toto řešit, neboť České stomatologické komoře velmi leží na srdci, aby kolegové – a velmi často se jedná o starší a zkušené – nadále chodili pomáhat s výukou na naše univerzity a pečovali o nastupující generaci. Zároveň představenstvo diskutovalo o řadě žádostí o slevy a prominutí členských příspěvků. Judikatura už se ustanovuje a poměrně jednoznačně rozhodujeme o jednotlivých variantách tak, abychom se snažili být co nejvíce spravedliví a mohli řešit i neobvyklé situace.

Velká diskuze byla o tom, jak do detailu upravit vzdělávání. Jaké kompetence přesně bude mít sněm ČSK, co přesně bude řešit představenstvo ČSK. A také jsme projednávali novinky, které je třeba podzimnímu sněmu předložit tak, aby platily od nového roku. Vědecká rada ČSK postoupila v přípravě vzdělávání v implantologii a představenstvo bylo o tom informováno. Vzhledem ke covidové epidemii se ovšem zasedání VR ČSK neuskutečnilo a bylo přesunuto. O závažných věcech, které řeší, je potřeba jednat osobně, s širokou debatou.

Chystali jsme Pražské dentální dny a už začátkem září jsme z epidemiologických křivek tušili, že se může leccos stát. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, víme, že Pražské dentální dny nebudou dvoudenní a prezenční, tak jak jsme zvyklí, ale jednodenní a online. Ale už během září jsme tuto variantu chystali, a v okamžiku, kdy nám standardní konání kongresu bylo znemožněno (jakkoli jsme viděli ohromné nadšení kolegů na nejrůznějších jiných podzimních stomatologických akcích, často s rekordní účastí), obratem jsme se soustředili na online Pražský dentální den, aby tradice nebyla přetržena.

Představenstvo s radostí kvitovalo, že se zlepšuje výběr členských příspěvků oproti minulosti, kdy řada kolegů neplatila příspěvky svým OSK. Ty pak často za ně příspěvky zaplatily – a vlastně lékaři, kteří si plní své povinnosti, se skládali na ty, kteří si své povinnosti neplní. Nic takového už v novém systému není možné, kázeň členů Komory se zlepšila a podařilo se také dohledat řadu těch, kteří roky s Komorou nekomunikovali. Z lékařských komor má ČSK asi nejlepší přehled o svých členech a zejména v okamžicích, jako je epidemie covidu, je to velmi důležité. Gens una sumus!

O říjnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 11/2020. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 6. 11. 2020, tj. před 74. jednáním sněmu ČSK v Mikulově.