LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Prosincové představenstvo bývalo nezřídka spíše společenského charakteru, ohlédnutím za uplynulým rokem, uvolněním po podzimním jednání sněmu. Ne tak letos. Hned nazítří, v sobotu, mělo proběhnout jednání sněmu ČSK v Praze, posunuté kvůli koronaviru, a bylo potřeba dokončit řadu materiálů, dotáhnout znění i v reakci například na stanovisko legislativního výboru sněmu ČSK. Byl to velmi intenzivní pracovní den.

Ačkoliv pro Ministerstvo zdravotnictví a celou politickou reprezentaci byl v prosinci 2020 hlavním tématem koronavirus SARS-CoV-2, přičemž všechny ostatní zákony a jiné podněty stály mimo hlavní pozornost, my si uvědomujeme, že čas této Poslanecké sněmovny se chýlí a je potřeba dotáhnout řadu projektů, na kterých jsme tři roky všichni pracovali a jsou v Parlamentu či na cestě do něj. Snažili jsme se s poslanci i s médii intenzivně jednat zejména o částech reformy stomatologie týkajících se ortodoncie a protetiky.

Se všemi zdravotními pojišťovnami diskutujeme nejenom dotažení dodatků na rok 2021, ale i nějakou formu kompenzace za tržby, které nebylo možné realizovat.

Velkým tématem bylo chystané antigenní testování, kdy takřka v minutách Komora v posledních týdnech reagovala na neustále se měnící stanoviska, a nakonec připravila dokument s právním vysvětlením Mgr. Slavíka. Ten by měl být návodem pro kolegy, jak antigenní testování ve svých ordinacích provádět bezpečně a zároveň za úhradu zdravotních pojišťoven. Zmíněný dokument byl okamžitě druhého dne odeslán všem členům ČSK, aby se mohli na vše dokonale připravit. Není bez zajímavosti, že ještě večer po jednání představenstva byla řada témat upřesňována s Ministerstvem zdravotnictví s tím, že některé věci zůstaly ve fázi spíše slibů. Ty jsme se snažili až po jednání sněmu ČSK doladit s ministerstvem, což se podařilo. Revoluční doba má revoluční postupy. Dokument k antigennímu testování s právním výkladem najdete na www.dent.cz (Pro členy/Aktuality – informace z 12. a 16. 12. 2020).

Na představenstvu se řešila také etická otázka monitoringu médií, kdy se může některý článek dotknout cti toho či onoho zubního lékaře. Byla vznesena otázka, zda určité články vyřazovat, anebo zda je nechat k dispozici členům ČSK. Nakonec zvítězila varianta nechat vše při současném stavu, tj. informace, které ČSK získá, ponechat tak, jak došly od agentury, a nechat je k dispozici a k uvážení všem členům.

Představenstvo bylo informováno i o pokračujícím projektu přepracování našeho IT systému, který se sice složitě, ale přeci jen posunuje vpřed. Po jednání se účastníci ještě s několika dalšími kolegy zúčastnili v rámci zákonného limitu počtu osob bohoslužby ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla, která byla smířením, rozjímáním i uzavřením roku 2020 z pohledu ČSK.

O lednovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 2/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 12. 2. 2021.