LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Představenstvo v lednu jednalo online. Doufáme, že na jaře budeme mít nejenom obvyklé vzdělávací akce, ale i společenský večer, možná dokonce ples v O2 universum. Pro jistotu jsme termíny Pražského a Ostravského stomatologického fóra posunuli na duben a květen (viz str. 26). Finišujeme i ohledně podoby podzimních Dnů české stomatologie včetně kongresu Pražské dentální dny 2021 – definitivní rozhodnutí padne v únoru. Loňský Pražský dentální den 2020 nejenom že proběhl online, ale navíc se i finančně vyplatil, takže ČSK má možnost přemýšlet o ještě lepší úrovni ročníku 2021.

Řada kolegů má zubní laboratoř a opět je tu povinnost její registrace v rámci velekomplikovaného systému databáze Evropské unie (výrobci zdravotnických prostředků). I tentokrát toto za své členy, kteří projeví zájem, za mírný poplatek učiní ČSK, a to včetně zapracování možných změn.

Představenstvo podle nových řádů schválilo rozpočty Oblastních komor, které nemohly mít sněmy, a tak se zjednodušuje celá administrativa.

Velkým politickým tématem s opakovanými schůzkami na Ministerstvu zdravotnictví bylo očkování. Jak to nakonec dopadlo, víte v této chvíli sami nejlépe, členové Komory dostávají aktuální informace pravidelně e-mailem nebo je najdou na komorovém webu v Aktualitách. Snažíme se, aby s pomocí jednotlivých OSK byli rychle proočkováni zájemci z našich řad.

S ministrem zdravotnictví se ČSK domluvila na společném postupu v Poslanecké sněmovně PČR a na pravidelných schůzkách prezidentů lékařských komor. ČSK převzala vedení Koalice soukromých lékařů a na začátku roku máme tyto jasné priority, které jsme podpořili i několika prohlášeními: rychlé očkování zájemců z našich řad i z řad občanů ČR; nevynechat z odměn za covid lékaře primární péče a specialisty; připravit se společně na jednání o úhradách pro rok 2022 a postavit se dalším vlnám administrativních komplikací – nyní jde o tzv. vnitřní audit.

O únorovém jednání představenstva ČSK a sněmu ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 3/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 19. 3. 2021.