LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Naše Komora se nachází v období velkého množství legislativních změn a informace o všech proměnách vyplnily velkou část jednání březnového představenstva.

Dlouho připravovaný návrh na náhradu výplně z nedózovaného amalgámu vstoupil do další fáze. Po dalším projednání na MZ a MŽP pokračuje legislativním procesem v podobě tzv. „základní amalgámové výplně“ z dózovaného amalgámu. To je řešení, které asi nepotěší ty, kteří usilovali o zmenšení počtu amalgámových výplní, ale jiné možnosti náš zdravotní systém asi neufinancuje. Na výplň s možností doplatku nechce stát slyšet z obavy, že by výplní přibylo... Jsme velmi zvědaví, zda se v dohodovacím řízení naplní sliby zdravotních pojišťoven o částce a frekvenci, na které jsme se domluvili. Podle prvních informací se MZ pokusí – byť tvrdilo, že nebude do jednání zasahovat – dohodu mezi pojišťovnami a Zubohradem změnit v tom smyslu, že by částka byla zmenšena. Čekají nás tedy asi vyhrocené boje. Jinak se bude dál zhoršovat situace v reálné dostupnosti stomatologické péče pro pacienty, kteří nechtějí nebo si nemohou hradit péči z vlastních prostředků.

Dalším velkým tématem je aprobační řízení. Nová komise pro praktickou zkoušku aprobačního řízení opakovaně zasedala, výsledkem je už jedno akreditované pracoviště. Není bez zajímavosti, že to je kolega původem z Ukrajiny, který splnil všechna kritéria. Většina ostatních nesplnila buď počet zdravotních sester, nebo nemá dostatečnou kapacitu zubních souprav, popřípadě jako školitele navrhovala lékaře, kteří již typicky několik let nepracují a jsou mimo obor. Očekává se, že řada těchto zařízení nedostatky napraví. A zřejmě s velkou pravděpodobností ve velmi dohledné době vznikne velké množství aprobovaných pracovišť, která asi budou produkovat stejné množství uchazečů ze zemí bývalého Sovětského svazu o práci v naší republice jako největší lékařská fakulta. Bude nutné kontrolovat, aby v daných zařízeních skutečně probíhala praktická výuka a příprava na teoretickou zkoušku, aby se naplnila příslušná vyhláška a vlastně i smysl celé aprobace. Tuto problematiku jsme řešili i s kolegy z Polska a Slovenska při příležitosti výstavy Krakdent, kde vzešla i iniciativa na stanovení pozitivního listu kvalitních škol ze zemí mimo Evropskou unii tak, aby se absolventům kvalitních škol aprobační řízení zjednodušilo (Harvard, MGU Moskva) a naopak jsme intenzivněji prověřili zájemce ze škol, které nemají takovou pověst. Na tlak lékařských komor ministerstvo zdravotnictví  slíbilo zastavit „Projekt Ukrajina“, který obcházel aprobační řízení.

Představenstvo schválilo program sněmu, který nás čeká v květnu, a už připravilo i některé dokumenty, o nichž budeme hlasovat. Jednak je to návrh novely volebního řádu, který by automaticky umožňoval zvýšit zastoupení na sněmu oblastem, které mají vyšší počet členů. Klíčová je velmi komplexní změna všech řádů Komory, jejímž cílem je podpora udržení usnášeníschopnosti OSK tím, že členové, kteří neplní své povinnosti, se stanou členy centrální Komory se ztrátou všech privilegií, která vyplývají z členství v OSK.

Seznámili jsme se s předběžnými ekonomickými výsledky za r. 2017, kdy se podařilo dosáhnout významného zisku, podobně dobře vypadá i rok 2018. Zdá se, že by mohl být opět hospodářsky velmi úspěšný. Bude dobré se zamyslet, jak finanční prostředky co nejefektivněji využít a zároveň bezpečně uložit rezervy, které máme pro případ kritických situací. Nutnost navýšit členské příspěvky v důsledku inflace se tak díky dobrému hospodaření odkládá.