LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Březnové představenstvo proběhlo online a pevně doufám, že už naposledy. Chybí kuloární diskuze. Pokud členové představenstva spolu o přestávkách v hloučcích nemluví, stává se jednání vždycky o kousek formálnější. Je to jakoby rychlejší a efektivní, leč kolektivní orgány jsou kolektivními nazvány právě proto, že se na nich prosazuje kolektivní názor. Mně jako prezidentovi ČSK, možná pro někoho paradoxně, nečekané a nezřídka nesouhlasné poznámky chybějí. Mám rád diskuzi, vždy nás někam dovede. Online zasedání je o „projetí nachystané agendy“ a diskuze není zevrubná, nevracíme se k tématu třeba za hodinu, když někoho něco zajímavého napadne. Už abychom byli zase fyzicky spolu na jednání, snad v dubnu.

Česká stomatologie se teď z covidového a očkovacího transu dostává zpátky k obvyklým problémům, a ty jsou veliké, neboť ztráty ve zdravotním pojištění jsou značné. Vydělali jsme v roce 2020 rekordní částku, ale po navýšení jednotlivých kódů jsme čekali víc. Řada starších kolegů odchází do penze a musíme vyjednávat.

Daří se podporovat průchod novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 1 a 4 v PSP ČR. Prošla i velkým kulatým stolem na Zdravotním výboru PSP, a to díky pomoci jeho předsedkyně prof. Věry Adámkové. Zdá se, že pochopení je v Parlamentu pro úpravy ve stomatologii napříč stranami, tak snad... Zároveň připravujeme pozici na jednání se zdravotními pojišťovnami pro dohodovací řízení o cenách na rok 2022. Nepochybně budeme bojovat za úplně jiné podmínky, i v zájmu zdravotních pojišťoven, protože hlavně jejich problémem jsou desítky a stovky tisíc pacientů, kteří marně hledají zubního lékaře. Ať už ho hledají proto, že mají pocit, že někdo jiný bude lepší, anebo prostě opravdu nemohou nikoho najít poté, co jejich lékař odešel do penze.

Posunuli jsme se dál ve vzdělávacích aktivitách. Podařilo se změnit honoráře za online školení, aby bylo atraktivnější, po čemž volala řada kolegů.

Velkou společenskou změnou je úprava termínu slavnostního sněmu ČSK, který proběhne 17. září při příležitosti 30. výročí České stomatologické komory. Tradičně tam vždy jednou za čtyři roky končí své funkční období funkcionáři ČSK a předávají štafetu dalším. Předávají se ocenění. V letošním roce nemůže v září proběhnout tato akce v Karolinu z důvodu jeho rekonstrukce. Původně jsme ji zvažovali spojit s Pražskými dentálními dny, ale pro jejich velikost (spojení s Pragodentem) jsme sněm přesunuli do Trojského zámku, což bude nepochybně velmi reprezentativní prostor, který umožní důstojně oslavit toto mimořádné výročí založení České stomatologické komory.

Tak snad už se budeme jenom těšit na navýšení peněz a zlepšení pracovních podmínek a slavit 30. výročí české stomatologie. To nejhorší je snad už za námi.

O dubnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 5/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 14. 5. ve Špindlerově Mlýně, kde se také 15. – 16. 5. uskuteční 76. jednání sněmu ČSK, a to tentokrát volební.