LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Nejvíc nás v tuto chvíli pohlcuje přemýšlení nad tím, jak zásadním způsobem proměnit stomatologii, aby lépe fungovala. Abychom nezůstali jenom u drobného navyšování výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami, které je v podstatě jen srovnatelné s inflací. Jde nám o to, abychom dosáhli zásadního pokroku. Proto byla část jednání dubnového představenstva ČSK věnována brainstormingu, jak dál v jednání nejenom s pojišťovnami. Pokračovat budeme i na příštím zasedání představenstva a na 76. jednání sněmu ČSK. Výsledkem je v tuto chvíli mandát pro Zubohrad, aby jednal se zdravotními pojišťovnami o agregované platbě, která by měla zvýšit proregistrovanost a zároveň poskytnout odměnu zubním lékařům za systematickou starost o pacienty. Proti současným zvyklostem bonifikovat lékaře, i když pacienti nevyžadují žádnou péči, což je ideálem preventivně zaměřené stomatologie.

Pokračuje příprava na podzimní Dny české stomatologie a květnové „kolo“ oslav Světového dne ústního zdraví. Čekají nás volební sněmy jednotlivých oblastí. Také volby do orgánů ČSK na sněmu Komory – 15. 5. 2021 volíme viceprezidenta ČSK, představenstvo, čestnou radu a revizní komisi ČSK, čímž udáme směr na další čtyři roky.

Komora spolu se Zubohradem intenzivně jednají se zdravotními pojišťovnami. ČSK s Koalicí soukromých lékařů zaslala společný dopis novému ministru zdravotnictví ve snaze o separátní jednání, týkající se budoucího financování organizace mimonemocniční péče, která začíná být opět opomíjena. Termín jednání s panem ministrem se podařilo domluvit na květen a doufáme, že se podaří stabilizovat prostředky veřejného zdravotního systému, kterých dramaticky ubylo v důsledku epidemie covid a intenzivního testování na virus SARS-CoV-2. Tyto náklady, které často stát pojišťovnám nařídil, by měl i uhradit. Nemůžeme si dovolit, aby primární péče a péče ambulantních specialistů byla ohrožena tím, že se velmi rychle tenčí rezervy zdravotních pojišťoven.

O květnovém jednání představenstva ČSK a 76. jednání sněmu ČSK, tentokrát volebním, budeme informovat v následujícím LKS č. 6/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 11. – 13. 6. jako výjezdní.