LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Zdánlivě dobrá věc často přinese víc problémů než užitku. Česká stomatologická komora nebyla nijak nadšená představou odměn pro zdravotnické pracovníky z fondů zdravotních pojišťoven, neboť chápeme, že jsou to peníze určené na léčení pacientů a navíc peníze, které bychom dostali podle přesných pravidel a relativně spravedlivě v budoucnosti. Není to nic navíc. Jsme ale rádi, že jsme, ještě s ministrem Janem Blatným, vybojovali, že při této vlně tzv. odměn za covid nebude ambulantní sféra vynechána. Bohužel, na rozdíl od nemocnic nejsme „odměněni“ ze státního rozpočtu, ale z fondů zdravotních pojišťoven. To hned na začátku znamenalo, že jsou vyloučeni lékaři a celý jejich tým, kteří nepracují pro zdravotní pojišťovny. Věru, hrubě nespravedlivé. Česká stomatologická komora opakovaně, leč marně, protestovala písemně i při jednáních. Jiným problémem navíc je, že zdravotní pojišťovny měly vyplácet podle Přílohy č. 2 zákona 48, která ve stomatologii fakticky nefunguje. Nemluvě o tom, že ne všichni smluvní lékaři mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a to má vést ke krácení odměn. Česká stomatologická komora písemně navrhla úpravy těchto parametrů, ale Ministerstvo zdravotnictví to zamítlo.

Rozpoutali jsme tedy nepřehlédnutelnou mediální kampaň, která vedla k tomu, že přeci jenom s námi Ministerstvo zdravotnictví začalo jednat a přislíbilo, že alespoň týmy zubních lékařů pracujících pro zdravotní pojišťovny získají tyto odměny za předpokladu, že je lékaři zapsali do Registru zdravotnických pracovníků. Tam nepochybně většinově jsou, ale ještě jsme vyslali jako Komora upozornění, aby nikdo nezapomněl do 31. 5. 2021 ověřit, zda jsou jeho údaje aktuální. Dalším velkým tématem je boj o dohodovací řízení na rok 2022.

Tato dvě témata zaplnila významnou část jednání představenstva, které proběhlo 14. 5., a i den nato jsme o nich hovořili na 76. jednání sněmu ČSK. Ten byl, bohužel, vzhledem k protiepidemickým opatřením jednodenní – a hlavně byl volební. To omezilo šanci na hlubší diskuzi, ale i tak jsme debatovali, jak dál se stomatologií v ČR. Budeme objíždět OSK a nepochybně se k tématu do hloubky vrátí i sněm ČSK.

Pozitivní i negativní je zpráva o rekordním zisku ČSK za rok 2020. Je to na jednu stranu dáno tím, že řada akcí se neuskutečnila, ale také poměrně intenzivní snahou jak Kanceláře ČSK, tak i vedení Komory, včetně hospodáře ČSK. Na jedné straně jsme omezili výdaje na jen zcela nezbytné, na druhé straně jsme udrželi příjmy, například ze vzdělávacích akcí (jakkoli byly online). Máme rekordní zisk, a tak jsme zaplatili i rekordní daně státu. Jako Komora ale doufáme, že výsledek za rok 2021 bude spíše směřovat k vyrovnanému rozpočtu. Chceme peníze použít na rozvoj našich aktivit a nikoli danit a hromadit.

Konečně finalizuje i přestavba IT systému a zástupci, kteří se o dokončení projektu starají, informovali představenstvo. Všichni doufáme, že do prázdnin vstoupíme už s hotovým a „vychytaným“ systémem.

O červnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 7 – 8/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 10. 9.