LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Část výjezdního zasedání představenstva ČSK byla společná s představiteli Slovenské komory zubních lékařů.

Červen byl ve znamení velkého boje o malou věc. A ještě většího boje o opravdu historickou záležitost. První záležitostí bylo neustálé řešení tzv. kompenzační vyhlášky. Z pohledu jednotlivých praxí jde o zajímavou, ale nikoli klíčovou částku. Leč nám všem zabrala půl roku života. Znovu a znovu jsme doplňovali Registr zdravotnických pracovníků a Přílohu č. 2. V době, kdy píšu tyto řádky, všichni doufáme, že kompenzační vyhlášky za rok 2021 a 2022 nakonec přinesou skutečně finance pro lékaře i členy stomatologického týmu, které budou moci provozovatelé spravedlivě rozdělit.

Podstatně klíčovější záležitostí bylo dohodovací řízení o cenách stomatologické péče pro rok 2022, kdy jsme po shodě v představenstvu ČSK a na sněmu ČSK několik měsíců bojovali za vznik tzv. agregované platby. Dojde ke sloučení několika výkonů a cílem je, aby lékaři dostali za každého registrovaného pacienta měsíční částku, která hradí péči i o pacienta, který v daném měsíci na žádný výkon nepřišel. Zároveň se budou stabilizovat platby od zdravotních pojišťoven, ocení se fakt, že je pacient zdravý a nepotřebuje ošetření a „výkony“. Tato revoluční věc prošla dohodovacím řízením a v tuto chvíli čekáme na schválení vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Pak vás budeme do všech detailů informovat jak na stránkách časopisu LKS, tak i na oblastních stomatologických komorách a na různých komorových akcích.

Téměř každý den nyní vyjíždějí členové představenstva ČSK na oblasti, ať už tam volba probíhá korespondenční formou, anebo se konají tradiční velké oblastní sněmy. Osobně mě překvapil zájem o účast v řadě míst, diskuze s kolegy trvala vždy několik hodin. Je skvělé, že se zase můžeme osobně vidět a věci si vysvětlit.

Představenstvo ČSK na svém výjezdním zasedání ve Velkých Pavlovicích řešilo řadu koncepčních problémů, které byly spojeny právě s dohodovacím řízením a dalším vývojem úhrad ze zdravotního pojištění. Řešili jsme i malé, ale důležité věci, jako je prodloužení online vzdělávání do konce roku 2021, než vznikne nějaký trvalý způsob digitálního vzdělávání, pro který ovšem potřebujeme mandát sněmu ČSK. Velmi intenzivně pracujeme i na přípravě Dnů české stomatologie neboli Pražských dentálních dnů a Pragodentu. Všichni věříme, že se na podzim všechny akce uskuteční.

To, že řada věcí byla v minulosti odstrčena covidovou pandemií, znamená, že v letošním roce budeme pracovat opravdu velmi intenzivně nejen do posledního červnového dne, ale i během léta, abychom dohnali některé věci, které v době pandemie prostě nebylo možné zvládnout.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v LKS č. 9/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 10. 9. 2021.

17. 7. 2021

LKS 07-08/2021

Print: LKS. 2021; 31(7–8): 140

Autoři:

Fotografie

  • Silvia Ďuríková

Rubrika:

Téma: