LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Informace za uplynulé období a zahraniční činnost. Letní měsíce a počátek září byly ve znamení dotahování dvou klíčových částí reformy stomatologie. Senát vrátil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, do PS PČR a bylo třeba získat větší podporu. Po radosti z úspěšného dohodovacího řízení o cenách na rok 2022 přišla studená sprcha v podobě zásahů Ministerstva zdravotnictví do úhradové vyhlášky s velkými ztrátami peněz pro stomatologii.

Podařilo se posunout jednání o národních radiologických standardech ve stomatologii (dr. R. Houba, dr. D. Hrušák, Mgr. J. Slavík). Pokračovala jednání pracovní skupiny pro Reformu primární péče.

Republika bez kazu. Nový preventivní web ČSK odstartoval, postupně se plní příspěvky a byl prezentován představenstvu. Informace o projektu a webu Republika bez kazu jsme zveřejnili v LKS 9/2021 na str. S133.

PDD 2021. Už počátkem září byl takřka vyprodán náš hlavní kongres Pražské dentální dny. Je to odměna organizátorům odborného programu (zejména dr. J. Šváb, dr. R. Jakl, dr. J. Škrdlant). Komora se soustředila na dokončení co nejlepšího doprovodného programu veletrhu Pragodent.

Změny ve vzdělávání v rámci komorového systému. Prvním čtením prošel návrh na zavedení nových způsobů vzdělávání v rámci vzdělávacího systému ČSK, obsáhlá byla diskuze o kreditech udělovaných za různé aktivity. Materiál bude znovu projednáván v říjnu a směřujeme ho na listopadový sněm ČSK.

Výsledky dotazníkového šetření o dopadech pandemie COVID-19 na členy ČSK. Komora se pustila do dotazníkového šetření kvantifikace a příčin nemocnosti infekčním onemocněním COVID-19 (dr. V. Peřina). Účast členů ČSK byla statisticky signifikantní a výsledky jsou v řadě aspektů velmi zajímavé. Představenstvo rozhodlo o vytvoření materiálu pro členy Komory (zveřejnění v LKS) a o publikaci výstupů v odborném zahraničním časopise.

Výstupy z jednání vědecké rady ČSK. Vědecká rada ČSK schválila náplň možných vzdělávacích programů „implantologie“ a „pokročilá implantologie“. Nyní bude materiál projednávat představenstvo – teoreticky je možné zahájení tohoto programu už v roce 2022. Zároveň byly odborné společnosti požádány o vytvoření náplně práce akreditovaných školicích zařízení, aby se zvýšila a koordinovala úroveň znalostí kolegů usilujících o osvědčení odbornosti.

Pečeť ČSK. Byla odsouhlasena poslední Pečeť ČSK v tomto období (2017 – 2021) a týmu, který posuzoval jednotlivé výrobky, byly přiznány odměny. Celkově můžeme říci, že se velmi zvýšila náročnost při udělování Pečeti, což snížilo sice příjmy ČSK, ale podařilo se zvýšit exkluzivnost a kvalitu Pečeti.

Žádost o finanční podporu SSS ČR. Byl projednán plán spolupráce se Sdružením studentů stomatologie ČR, termíny společných akcí a podpora SSS ČR od Komory.

O říjnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 11/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 5. 11. 2021, tj. den před 77. jednáním sněmu ČSK v Brně.