LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

V říjnu zasedalo poprvé nově zvolené představenstvo ČSK pro funkční období 2021 – 2025. Jako už tradičně, na svém prvním zasedání volilo hospodáře Komory. Tuto funkci bude nadále vykonávat MUDr. Milan Řezáč. Představenstvo zároveň pracuje na ustanovení členů poradních orgánů představenstva (např. vědecká rada ČSK, odborný a organizační výbor PDD, redakční rady časopisů LKS a ČSPZL) a jednotlivých pracovních skupin představenstva. Obnovena již ale byla klíčová skupina pro vzdělávání, kterou nadále povede MUDr. Jan Šváb a v níž bude i nadále pracovat MUDr. Rudolf Jakl. Novou členkou této pracovní skupiny je MDDr. Petra Poláčková, Ph.D., která zastupuje v tomto orgánu ortodoncii, což určitě přispěje k ještě větší spolupráci tohoto podoboru s ostatní stomatologií.

Představenstvo schválilo bez úprav rozpočet ČSK na rok 2022 s tím, že bude předložen sněmu ČSK na jeho listopadovém jednání v Brně.

Představenstvo zamítlo návrh na udělování kreditů za stáže mediků v zubních ordinacích. Souvisí to s tím, že kredity by měly být za sebevzdělávání. Pregraduální praktické vzdělávání není sebevzdělávací aktivitou.

Revoluční je návrh na změnu vzdělávacích forem, kde bychom kromě webináře měli mít definované také online akce, které získávají stále větší oblibu u členů. Příslušný návrh byl schválen a bude předložen sněmu ČSK.

Odpoledne po jednání představenstva zasedala čestná rada ČSK, která zvolila svým předsedou exprezidenta Komory MUDr. Pavla Chrze.

Ještě před zahájením říjnového jednání představenstva nebylo v řadě věcí jasno. Čtyři dny před tím byla podpisem prezidenta republiky schválena novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ale těsně před jednáním došlo k velkým změnám v úhradách na rok 2022 na zasedání Rady poskytovatelů MZ ČR. Rada se rozhodla s ohledem na inflaci a poměrně slušné rezervy ve fondu zdravotních pojišťoven – a také po tlaku zejména nemocničních odborů na zvýšení tabulkových platů – uvolnit z rezervního fondu zdravotních pojišťoven 37 miliard korun. To znamená další navýšení fondu stomatologie na příští rok o 4,4 %. Ještě v průběhu pátečního jednání představenstva bylo konzultováno s Ministerstvem zdravotnictví, jak budou tyto peníze přesně rozděleny, aby se stihl schalovací proces, který musí skončit na konci října. Bohužel to limitovalo naše možnosti edukovat členy ČSK o tom, jak přesně budou probíhat úhrady v příštím roce, neboť do schválení finálního návrhu sami nevíme. Proto se v té chvíli naše vzdělávací akce na Pragodentu soustředily na novinky týkající se ortodoncie a protetiky. Předpokládaný výsledek úhradové vyhlášky budeme školit tak, například na Ostravském a Brněnském stomatologickém fóru, aby všichni na poměrně revoluční systém úhrad byli připraveni k 1. 1. 2022. Samozřejmostí je chystaný webinář, který nabídneme ihned po schválení úhradové vyhlášky kolegům, aby úplně všichni bezplatně online formou mohli získat potřebné informace, které samozřejmě také vyjdou v časopisu LKS a budou na webových stánkách Komory.

O listopadovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 12/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 10. 12. 2021.

Důležité k úhradové vyhlášce pro rok 2022

  • Úhradová vyhláška pro rok 2022 byla vydána těsně před uzávěrkou tohoto listopadového LKS. Operativně jsme proto posunuli termín vydání LKS o týden, takže na následující dvoustraně 216 – 217 již přinášíme první informace. Ty zároveň s textem úhradové vyhlášky a její přílohy č. 11, která se týká zubních lékařů, byly 4. 11. zveřejněny v Aktualitách na www.dent.cz.
  • Další podrobné informace budou průběžně zveřejňovány v Aktualitách na www.dent.cz a následně v časopisu LKS. Komora operativně informuje své členy, kteří poskytli Komoře svoji e-mailovou adresu, také prostřednictvím elektronického newsletteru.
  • Webinář „Ptejte se na změny v úhradách pro rok 2022“ byl připraven na neděli 28. 11. 2021 od 17.30 hod.