LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Jak už jsme informovali v minulém LKS 11/2021, Rada poskytovatelů zdravotní péče MZ ČR se na mimořádném zasedání rozloučila v plném složení s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem – gesto slušnosti a vděku za korektní spolupráci, které patří v historii spíše k výjimkám.

Proběhlo jednání ČSK s Asociací dentálních hygienistek. Vyjasnili jsme si aktuálně probíhající legislativní změny, zejména jsme si snad konečně vyjasnili, co je a co není bělení zubů a kdo a za jakých podmínek ho má vykonávat. ČSK ráda podpoří návrat certifikovaných školení pro dentální hygienisty (DH) a proškolené rádi zveřejníme a zviditelníme. Také je potřeba si říct, jaký by měl být finální stav postavení a kompetencí DH: jak dlouho a co chtějí studovat. Názor se v letech měnil a dnes zájemci vystudují DH opravdu na velmi odlišných školách...

S Ministerstvem zdravotnictví jsme řešili otázku možné kompetence některých typů zdravotních sester zhotovovat dentální rentgenové snímky s indikací lékaře ve stomatologické praxi (tedy nikoli někde externě). Problémem je neskutečná bohatost nejrůznějších typů „zdravotních sester“ – praktická sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent atd. Zdá se, že je všeobecný zájem toto schválit. Budeme hledat legislativní cesty. ČSK je ochotna sestry proškolit na kurzech, aby nejenom měly formální kompetenci, ale aby tuto práci skutečně uměly. Člen představenstva MUDr. Libor Zdařil vyjede do Karlových Varů na konferenci zdravotních škol, abychom společně systém nastavili.

Projednali jsme aktualizovaný předpis regulující ceny ve stomatologických ordinacích. S metodikou spokojeni nejsme, je velmi komplikovaná, ale nemáme možnost předpis ovlivnit. Snažíme se jednat s Ministerstvem financí o ukončení regulací. V době internetu si pacient nepochybně může najít „svoji“ cenu ošetření. Cenové regulace spíše přispívají k pravidelnému plošnému zvyšování cen.

Pro softwarové firmy pořádala ČSK seminář o potřebných změnách v softwaru na příští rok 2022 vzhledem k novému systému úhrad. V písemné formě jsme jim připomínky i poslali.

Po schválení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nakonec prošla i úhradová vyhláška a s ní agregovaná platba a rovněž navýšení úhrad Radou poskytovatelů o 4,4 % nad rámec výsledků dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče na rok 2022.

Spolu s Mgr. Jiřím Slavíkem jsme vyrazili na Generální štáb Armády ČR. Financování stomatologické péče tam naráží na řadu právních limitů. Snad jsme spolu s brigádním generálem MUDr. Zoltánem Bubeníkem vymysleli správnou cestu, aby se vojákům maximálně pomohlo. Jak pacientům, tak i kolegům v uniformě.

Velmi zajímavý byl „Round table of Middle European leaders in dentistry“, který jsme uspořádali v rámci kongresu PDD. S kolegy z okolních zemí a s Dr. Marco Landim, prezidentem CED, jsme se snažili odpovědět na otázky: jak postupovat při další pandemii, nakolik digitálně vzdělávat a jak se starat o pacienty, které „nikdo nechce“... Podněty opět, jako každý rok, promítneme do akcí a plánů ČSK.

Den před 77. jednáním sněmu ČSK v Brně představenstvo vždy ladilo legislativní návrhy, jakkoli jich bylo nyní méně, protože sněm znovu začíná v novém složení. Klíčové je další umožnění online výuky, zkrácení lhůty pro podání žádosti o vydání navazujícího osvědčení (mj. kvůli agregované platbě). Prezentován byl posun ve webu Republika bez kazu, který by se měl nyní částečně financovat reklamou. Lehce se navýšil (v mezích inflace) honorářový sazebník pro autory píšící do našich časopisů LKS a ČSPZL. Jednotliví členové představenstva se zapojili do různých skupin, ve kterých budou po dobu funkčního období 2021 – 2025 pracovat.

O prosincovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 1/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 14. 1. 2022.