LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Poslední zasedání představenstva v roce 2021 bylo od začátku ve znamení změn, které přicházejí s reformou stomatologie pro rok 2022. Zejména šlo o dokončení posledních nutných školení pro zubní lékaře, která proběhla jak prezenčně na akcích ČSK, tak formou webináře. Zároveň finišovala jednání s dodavateli ordinačních softwarů, které se musí upravit a upgradovat. Do poslední minuty roku 2021 běžela jednání se zdravotními pojišťovnami o některých detailech vykazování stomatologické péče v roce 2022. Často jsou to takové detaily, na něž dlouho nikdo nepomyslel: Jak ošetřovat děti v Klokáncích? Jaká péče bude poskytnuta pendlerům?

Ministerstvo zdravotnictví nám vyšlo vstříc a v rekordním čase se podařilo zrychleným projednáváním získat včas rozhodnutí o tzv. „íčkových“ kódech u nově definovaných stomatologických výrobků. Proběhlo poslední jednání Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví, která už se spíše věnovala problémům financování zdravotnické péče v éře inflace než covidu. Postavila se proti delším vánočním prázdninám, což by jen blokovalo doma rodiče-zdravotníky v době krize. Postavila se také proti plošným testům. Naopak začala chystat dohodovací řízení o cenách zdravotní péče pro rok 2023. Musíme si stanovit základní parametry, v kterých se bude české zdravotnictví pohybovat.

Představenstvo si rozdělilo úkoly, tj. kdo se bude zabývat kterou částí činností ČSK. Byly stanoveny první kontrolní termíny, aby mohl být jarní sněm ČSK seznámen s programovými prioritami Komory na celé funkční období. Představenstvo vzalo v úvahu problémy řady kolegů se splněním parametrů vzdělávání při nedostatečné kapacitě některých kurzů, které nelze provádět jinak než prezenční formou. Typickým příkladem je kurz kardiopulmonální resuscitace. Navrhuje sněmu ČSK prodloužení příslušných lhůt tak, aby covidová zdržení nebránila získat potřebná osvědčení.

Bohužel bylo nutno změnit personální obsazení funkce šéfredaktora časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství z důvodu onemocnění doc. MUDr. Jana Veverky, CSc. Novým šéfredaktorem byl představenstvem ČSK jmenován MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. Ten se velmi aktivně ujal funkce, což je velkou nadějí do budoucnosti.

Česká stomatologická komora obdržela nabídku na řešení centrálního uložiště obrazových dat, ale převzít zodpovědnost za takový projekt představenstvo odmítlo. Rádi budeme jednat s firmami a zprostředkovávat eventuálně jejich nabídky členům ČSK, ale vzít si „za svoji“ starost nakládání se zdravotnickou dokumentací v tuto chvíli nechceme. Navíc se připravuje nový zákon, který by měl vytvořit datová úložiště pod patronací Ministerstva zdravotnictví a pravděpodobně i za jeho úhradu.

Představenstvo vzalo na vědomí závěry vědecké rady ČSK a ihned zrušilo staré a vytvořilo nové opatření představenstva ČSK řešící sedace u dětských pacientů. Faktická změna souvisí s akceptací intranasálního podání midazolamu u dětských pacientů.

Představenstvo poskytlo lékařce, která se dostala do těžké finanční situace, na žádost její OSK finanční pomoc ze sociálního fondu. Poprvé v historii došlo k masivnímu schvalování rozpočtů oblastních stomatologických komor. Vzhledem k pandemické situaci byly problémy nejen se schvalováním rozpočtů, ale i s eventuálními úpravami výše příspěvků, které navrhovala představenstva jednotlivých OSK. Tam, kde to bylo možné, představenstvo ČSK vyhovělo. V některých případech se ovšem vyskytly závažné procesní chyby a s příslušnými OSK bude představenstvo situaci nadále řešit.

O lednovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 2/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 18. 2. 2022.