LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Dohodovací řízení o cenách zdravotní péče na rok 2023. Připravuje se se značným pesimismem. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo „rozpustit“ další peníze nemocnicím a specialistům, kteří pracovali v minulém roce méně. Stomatology, gynekology a další specializace, které nezavřely před pacienty, ale nedosáhly plánovaných příjmů, tak odsoudily do role hlupáků... I v tomto roce je snaha co nejvíce peněz napumpovat do nemocnic. Velkou spolupráci jim v tom poskytuje Asociace krajů – společně si rozdělily všechny dotace z EU a chtějí i hlavní díl z koláče peněz zdravotních pojišťoven. Prý jim vadí inflace. Primární péče, která slouží nyní 11 milionům lidí, asi inflaci nemá...

I když je zjevná snaha Ministerstva zdravotnictví dohodovací řízení „potopit“ nedohodami, aby pak samo mohlo rozdělit 450 miliard korun, diskutujeme naše pozice a určitě nepůjdeme jako stomatologie na nějaké „nulové varianty“, abychom byli ti „rozumní“, kdo to zaplatí.

Aprobační řízení. Složité jednání je ohledně aprobací, kde se EU a komory snaží zachovat současný právní rámec, ale lobby všemožných podnikatelů a starostů obcí je silná – a tato vláda ráda slibuje lacinou pracovní sílu. To se nelíbí ani mnoha Ukrajincům, kteří tu pracují a museli aprobace absolvovat.

Projekty a úkoly členů představenstva Komory. Jednotliví členové představenstva si stanovili úkoly, které budou prezentovány sněmu ČSK a poté publikovány v časopisu LKS.

Příprava PDD 2022. Program Pražských dentálních dní je uzavřen, vyřešili jsme technické varianty v O2 universum a připravili jsme kulturní program. Brzy vyjde anonce a budete se moci hlásit.

Příprava 78. jednání sněmu ČSK. Do programu květnového sněmu se chystá několik drobných novel, které mají řešit řadu otázek z doby covidu i ze zkušeností z aplikace nových řádů Komory.

Výstupy z jednání VR ČSK. Velmi produktivní vědecká rada ČSK ve „starém složení“ dokončila řadu projektů a uzavřela svoji činnost. Představenstvo tak nyní jedná o odborném opatření představenstva k otázce retrográdní chirurgické endodoncie, o vzdělávání v protetice a o novém pojetí akreditace stáží.

Představenstvo schválilo nové složení vědecké rady ČSK, přičemž respektovalo návrhy odborných společností a doplnilo je o některé odborníky v základních oborech, aby byla posílena jejich práce, neboť je potřeba „rozjet“ některé nové projekty.

Různé. Pokračujeme na přípravě Asociace primární péče. Představenstvo zatím jednomyslně nedoporučilo projekt výuky praktického zubního lékařství na Ostravské univerzitě. Důvodem je nepřipravenost klinické části. Celkově projektu rádi pomůžeme, ale potřebuje dopracovat.

O dubnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 5/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 13. 5. 2022, tj. před 78. jednáním sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně.