LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Club ČLS JEP dne 12. 5. 2022. Prestižní debata v Lékařském domě s online přenosem. O německém systému stomatologie, trendech i realitě stomatologie pro kolegy napříč medicínou. Stomatologie se má čím pochlubit. Na snímku jsou zleva předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., dr. Hans-Rainer Fischer ze Saska, předsedkyně České společnosti protetické stomatologie doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., MUDr. Petr Barták.

Celý měsíc pokračovala jednání se zdravotními pojišťovnami, jak s menším počtem peněz v systému (po odečtení inflace) zajistit financování zdravotní péče na rok 2023, který zcela určitě nebude jednoduchý. Krok za krokem se dařilo získávat lepší podmínky. Představenstvo i sněm ČSK byly informováni o variantách a možných dohodách či konfliktech.

Proběhla schůze pracovní skupiny, která chce posunout vpřed systém organizace LSPP, dostupnost a zlepšit kvalifikaci nelékařských profesí. Na Clubu ČLS JEP se prezentovala stomatologie, abychom kolegům z jiných oborů ukázali, co se v našem oboru děje a jaké jsou trendy (na snímku níže).

Pogratulovali jsme kolegům v Bratislavě k 30. výročí Slovenskej komory zubných lekárov, na jejímž vzniku měla významný podíl i ČSK – kolegové na Slovensku měli původně komoru společnou s ostatními lékaři, což se neosvědčilo. Dnes mají komoru nepovinnou, tedy s účastí těch, kdo jsou aktivní, a neúčastí problémovějších stomatologů. To ovšem dramaticky snižuje význam komory jako garanta kvality péče. V Bukurešti proběhlo zasedání ERO, píši o tom na jiném místě tohoto vydání LKS (str. S91).

Vlastní zasedání představenstva ČSK bylo typicky „předsněmovní“ – procedurální témata ke sněmu, informace o dohodovacím řízení a pak nezbytné formality. Započala se diskuze o řadě témat, která by mělo řešit představenstvo na červnovém výjezdním zasedání. Například ve spolupráci s vědeckou radou ČSK bude na programu otázka, jak aplikovat nové postupy – typicky jde o retrográdní endodoncii. Dalšími okruhy jsou: jak řešit „nedostatek stomatologů“, možné popromoční praxe apod.

O červnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 7 – 8/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 16. 9. 2022.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 106

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: