LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Výjezdní zasedání je vždy příležitostí – a je to jeho smyslem – probrat kromě aktuální agendy i věci složitější, koncepčnější. A to se letos vydařilo, neboť reformní kroky ve stomatologii nepočkají, a musíme si říci, co je naším cílem.

Vlastní jednání představenstva začalo půldenním brainstormingem, jak dál postupovat v kriticky důležitých tématech, k nimž například patří: zajištění faktické dostupnosti stomatologie, LSPP, dodržování kolegiální etiky, zajištění péče o pacienta v době nepřítomnosti lékaře, aprobační řízení, možné popromoční praxe absolventů. Diskuze přinesla řadu podnětů, které se pokusíme přetavit ve výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami, kraji a hlavně při legislativních změnách. Diskuze dále proběhne se zástupci OSK na podzimním sněmu ČSK.

Dále pracujeme na větší motivaci přednášejících v „menších oborech“, kde není snadné mít dostatek posluchačů při povinných kurzech – například jde o pedostomatologii. Velká diskuze je ohledně přesné aplikace doporučení vědecké rady ČSK týkající se retrográdní endodoncie, zejména jak moderní postupy sloučit se zákonem č. 48/1997 Sb. a s pohledy spolupracujících podoborů, typicky stomatochirurgie. Jednání budou pokračovat v září.

Od květnového zasedání představenstva Komora uskutečnila řadu významných jednání a akcí, o nichž blíže informujeme na jiných stránkách tohoto vydání LKS.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v LKS č. 9/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 16. 9. 2022.