LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Z brněnského „předsněmovního“ zasedání představenstva ČSK v pátek 4. 11. 2022.

Listopadové představenstvo ČSK těsně předcházelo 79. jednání sněmu ČSK. Pár dní před vlastním jednáním vyšla úhradová vyhláška na rok 2023, která znamená rámcově 8% nárůst úhrad s některými prioritami Zubohradu. Nešťastné je přeformulování kódu 00905 na přání ministra zdravotnictví. Místo signálního kódu při druhém kontaktu s pacientem během jednoho roku je vše formulováno jako popis „druhé“ preventivní prohlídky. Předvolební slib před komunálními volbami se proměnil v „lákavou“ úhradu 150 Kč za objednání a vyšetření pacienta podruhé ve stejném roce. Česká republika má v rámci celé EU vysoký poměr úhrad ze zdravotního pojištění, ale také rekordní počet kontaktů lékaře a stomatologa. Spíše než motivace léčit a vyléčit se oceňuje co nejvyšší počet návštěv lékaře. Je jasné, že tento kód jde snadno vykázat při kdejakém druhém kontaktu s pacientem a tak si „přivydělat“. Ale také se bude řada pacientů se zdravým chrupem dožadovat zbytečných prohlídek, „když to je zaplacené a slíbil to pan ministr“. To oddálí přijetí do péče skutečně potřebných a nemocných.

Každopádně byl, z pohledu Zubohradu i ČSK, porušen princip stanovování cen v dohodovacím řízení: Ministerstvo zdravotnictví svévolně upravilo kód a použilo peníze pojišťoven nešťastně. Těchto finančních prostředků bylo potřeba zejména v protetice, jejíž cena velmi roste v souvislosti s rychle rostoucími náklady. Je potřeba, aby třeba i soud řekl, zda ceny pojišťoven stanovuje dohoda poskytovatelů s plátci, či rozhodnutí politiků. Podle toho musí být vyjednávání i odpovědnost před pacienty.

Na úrovni EU pokračuje snaha zvrátit omezení chromkobaltových slitin, k němuž není vědecká argumentace Evropského parlamentu. Toto omezení může velmi komplikovat naše možnosti.

Stomatologická klinika v Praze slavila sté výročí oficiálního ustanovení a zároveň si připomněla památku kolegů popravených před osmdesáti lety v Mauthausenu (reportáž zveřejňujeme v tomto vydání LKS na str. S208). Pomalu se rozbíhá nový ročník Světového dne ústního zdraví. Byl schválen rozpočet na rok 2023 bez nutnosti navyšovat příspěvky – a přitom jde o rozpočet vyrovnaný, což je velkým úspěchem managementu a hospodáře ČSK.

Pokračuje systémová snaha o řešení LSPP celostátně s pomocí manuálu, na kterém pracuje ČSK. Zároveň se Komora snaží pomáhat lokálně, například se zúčastnila jednání k organizaci LSPP v Brně a celém Jihomoravském kraji.

O prosincovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 1/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 13. 1. 2023.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 204

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: