LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Klíčovým projektem bylo dokončení materiálu o pohotovostní službě zubních lékařů, který vznikal roky. Od sumarizace situace za minulého představenstva, přes první verzi materiálu vypracovanou MUDr. Petrem Drbalem, který měl projekt v gesci jako člen představenstva ČSK, za účasti MUDr. Libora Zdařila. Další verzi napsal Mgr. Jiří Slavík na základě konzultací s prezidentem a viceprezidentem ČSK. Materiál prošel revizí představenstva ČSK dne 13. 1., při níž ještě došlo k úpravám a upřesněním. Výraznou grafickou úpravu mu dalo Ediční oddělení ČSK pod vedením PhDr. Ivy Žákové. Materiál je k dispozici jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Ve formátu PDF je ke stažení na www.dent.cz v sekci Pro členy (Agendy Komory/Provozování zubní praxe), kompletní text zveřejňujeme rovněž v tomto vydání LKS na str. 25 – 27. Materiál obdržely všechny dotčené instituce, zejména kraje a Ministerstvo zdravotnictví. Prezentován byl médiím na tiskové konferenci dne 19. 1. (viz str. 19) a v hojných mediálních vstupech, mj. v televizi i v rozhlasech.

Pokračují práce na změně volebního řádu, aby i mimo výjimečné časy, jakými byla pandemie COVID-19, bylo možné volit delší dobu a třeba i za pomoci volebních uren.

Řada kolegů nemá dostatek kreditů za soustavné (celoživotní) vzdělávání. Tato relativně nová povinnost, jakkoli standardní v EU, se ještě nevžila a ne každý ji splnil. Vadí to zejména kolegům, kteří potřebují osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce. Komora nebude povinnosti zjednodušovat, ale na pár měsíců budeme tolerantní, aby si všichni stihli povinnosti splnit, a také podpoříme další elektronické možnosti vzdělávání i pro starší kolegy s omezenou mobilitou.

O únorovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 3/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 10. 3. 2023.