LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Únor byl ve znamení dalších velkých diskuzí na téma „nedostatek zubních lékařů“, zejména na Ministerstvu zdravotnictví a s pojišťovnami. S našimi nejbližšími partnery, plátci péče, jsou jednání racionální a rychle se posunujeme vpřed jak v detailech (účtování Ukrajinců, pendlerů, vykazování určitých kódů), tak i v zásadních krocích (konečně víme ze 209 největších obcí, kolik je tam registrováno dospělých či dětí, kolik lidí chodí na pohotovosti náhodně či systematicky – kód 908, jaké jsou tam úvazky stomatologů). Oproti tomu jednání na Ministerstvu zdravotnictví je jako zaseknutý kolovrátek diskuzí s politiky, kteří naslibovali stomatologa voličům, ba i utratili veliké peníze, ale jaksi jim to nefunguje a asi fungovat ani nebude. Řešení musí být systémové, anebo budou muset kraje posílat na jimi vybraná místa dotační peníze, jak to dělají velkoryse u nemocnic a třeba záchranných služeb. Žádné zázračné řešení zadarmo prostě není a nebude.

Velký ohlas má všude manuál Komory k pohotovostním službám, který jsme vydali v lednu (plné znění manuálu bylo zveřejněno v LKS 2/2023, ke stažení je na www.dent.cz). Zatím se neobjevilo, že bychom tam měli nějaké věcné chyby. Některé kraje už s ním pilně pracují a jako vzor byl označen i ministrem Vlastimilem Válkem. Takto systematicky budeme řešit i další manuály. Chceme, aby ustaly neplodné diskuze a věci se posouvaly.

Rozjela se velká mediální kampaň Světového dne ústního zdraví. Od jednorázových rozhovorů po systematické pokrytí jednotlivých oblastí stomatologie (např. pořad ČT Sama doma, o němž jsme informovali v LKS 2/2023). I s ohledem na to, že stomatologie je kouřová clona pro mnoho politiků a pořád ji omílají, tak si opravdu nemůžeme stěžovat, že bychom jako Komora nevystupovali konstruktivně v médiích – jedno vystoupení střídá druhé.

Představenstvem prošel návrh jednorázového vzdělávacího programu připraveného ČSK a Českou společností protetické stomatologie pokrývajícího problematiku snímatelné protetiky. Měl by to být roční sled školení, prakticky zaměřených. Snímatelná protetika si zaslouží větší nácvik, na který nejsou na univerzitách z mnoha provozních důvodů podmínky. Lepší a větší využití této léčebné modality zkvalitní život mnoha pacientům a ekonomiku řadě praxí i zubních laboratoří.

Ke sněmu ČSK míří úprava volebního řádu, která by mohla zakotvit několikadenní volby s použitím volebních uren, které se osvědčily v době covidu. Řadě kolegů by to zvýšilo možnost volit a u velkých oblastí to vedení OSK zjednoduší zajištění potřebné většiny členů.

Diskuze někde vyvolala možnost větší slevy pro účastníky sněmů OSK, která jim částečně kompenzuje vynaložené náklady. Na „velkém sněmu“ povedeme diskuzi, zda tuto slevu ohraničit, nebo zda může být nadále dle vůle OSK. Při velké slevě vznikají obavy, zda to není příliš tvrdé v případě, když je člen Komory třeba nemocen, a vlastně je tu i otázka, co s penězi vybranými navíc. Legitimní jsou asi oba názory a sněm ČSK rozhodne, co bude nadále realitou.

O březnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 4/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 21. 4. 2023.