LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz ((Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace: . Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Jedním z významných bodů květnového představenstva byla informace od premiéra ČR o ukončení tzv. Projektu Ukrajina, což už dobře víte z minulého LKS 5/2018. Dalším velkým tématem bylo stanovení našich podmínek pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení o rámcových smlouvách a zároveň Dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019. Velmi doufáme, že ve chvíli, kdy vychází toto LKS 6/2018, už máte od nás příznivé zprávy o dobrém výsledku.

Představenstvo se věnovalo dokončení příprav víkendového sněmu ČSK a schválilo všechny materiály, které poté byly sněmu předloženy. Jak sněm rozhodl a jaké jsou výsledky jeho jednání, se podrobně dozvíte v reportáži na str. 134 – 139. Zde za zmínku stojí zejména to, že už dopředu bylo představenstvo ČSK pro zrušení Střediska služeb ČSK, s. r. o., které kdysi vzniklo pro komerční aktivity Komory, ale nebylo nikdy využíváno a je jenom nákladovou přítěží. Představenstvo kalkulovalo spolu s našimi daňovými poradci eventuální daňovou optimalizaci možnou provozováním dvou firem, ale to by bylo natolik právně složité, že představenstvo a v následujících dnech i sněm tuto možnost zavrhly a firma Středisko služeb ČSK, s. r. o., bude likvidována. O tom ale musí definitivně rozhodnout až červnové zasedání představenstva.

Zasedání schválilo i všechny další novely. Zajímavý byl návrh dr. L. Steklého, aby velká reforma řádů ČSK týkající se usnášeníschopnosti, která poté byla klíčovým úspěšným tématem sněmu, byla o rok odložena a aby byla připravena elektronická aplikace, která umožní členům mnohem jednodušší plnění jejich povinností a zároveň i upozornění na eventuální problémy tak, abychom dosáhli maximální komfort pro ty, kteří chtějí vše řádně plnit. Není bez zajímavosti, že je letos rekordní zájem o Účet klinik ČSK a mladí lékaři cestují za prostředky ČSK na zajímavá odborná fóra, kde nás na jedné straně reprezentují a na druhé přivážejí pro ostatní zajímavé informace. Představenstvo schválilo i projekt záchrany a převzetí časopisu „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“.

Jednání představenstva jako vždy končilo řadou schvalování nejrůznějších žádostí.

Informace z červnového jednání najdete v příštím LKS 7 – 8/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 14. – 15. 9. 2018.