LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z dubnového jednání:

Druhá půlka března a první polovina dubna 2023 byly bohaté na velmi významná jednání. Tím klíčovým bylo dne 13. 4. 2023 setkání profesních komor s vládou České republiky vedenou premiérem Petrem Fialou. Profesní komory se již dopředu chystaly na jednání zejména o avizovaných daňových změnách u osob samostatně výdělečně činných, kde nechceme zvyšovat jejich daňovou zátěž. Profesní komory trápí i otázka velkého nedostatku soudních znalců, která bude potřebovat legislativní změny ve smyslu zrušení nadměrné administrativy. Lékařské komory si nepřejí jakkoli snížit příspěvek za státního pojištěnce, který poprvé bude navýšen novým mechanismem. Setkání s vládou probíhalo v příjemném duchu, v dobrém slova smyslu se protáhlo pro velké množství bodů nutných k projednání a na řadě věcí jsme se shodli. Vše, co jsme jako ČSK požadovali, se setkalo se zájmem a pochopením. Otázkou je, zda dojde ve všech věcech k realizaci, neboť i daňové reformní kroky stále ještě nebyly připraveny v jednoznačném materiálu k projednání, takže se vše řešilo spíše v obecném duchu.

Jednala Rada poskytovatelů zdravotní péče (poradní orgán ministra zdravotnictví), kde jsme připravovali dohodovací řízení o cenách na rok 2024. V rukou už jsme měli výsledky Analytické komise, podle níž se zdá, že zdravotní pojišťovny si v roce 2022 vedly lépe, než se predikovalo, a zůstatky na rezervních fondech jsou stejné, v desítkách miliard korun. Zdravotní pojišťovny zvažují navýšení úhrad na příští rok o 8 %, což je vzhledem k inflaci velmi málo. Je sice pravda, že v minulosti navyšovaly pojišťovny úhradu často nad míru inflace, ale 8 % asi nebude částka, která zdravotníky uspokojí. Dohodovací řízení bylo zatím o měsíc odsunuto a jak to vypadá, první jednání segmentů přinesou asi velmi emotivní nadcházející týdny. S ministrem zdravotnictví se snažíme o zjednodušení bezpečnostně-technických kontrol, které se postupně staly spíše výdělečnou činností pro řadu firem, než aby pomáhaly zdravotníkům.

Pokračuje jednání mezi Zubohradem a zdravotními pojišťovnami. Podařilo se upřesnit řadu věcí v zástupech lékařů (typicky při rodičovské dovolené) a rádi bychom, aby si pojišťovny zorganizovaly „waiting listy“, aby pacienti bez stomatologa panicky neobíhali ordinace, ale aby byl systém více profesionálně řízen.

Velkým úspěchem byl Světový den ústního zdraví 2023 (SDUZ). Obdrželi jsme čísla mediálního pokrytí, podle nichž se nám podařilo našimi kampaněmi zasáhnout 31 % populace, což je naprostý rekord. Pokračujeme v přípravách na Pražské dentální dny 2023 – program je hotov a informační brožura je rozesílána již s tímto číslem LKS. Zúčastnili jsme se jednání stomatologických komor u příležitosti veletrhu IDS v Kolíně nad Rýnem a nadále jednáme s Evropskou unií ohledně elektronizace. Jde o tzv. Evropský zdravotnický datový prostor (EDHS), který by měl zavést celoevropskou interoperabilitu dat. Lékaři z mnoha států, včetně nás, ale mají obavy jak o bezpečnost pacientských dat, tak i o zvýšené náklady pro ordinace.

Jednala vědecká rada ČSK a zejména první výstupy pracovní skupiny pro racionální antibiotickou terapii jsme prezentovali v Poslanecké sněmovně na semináři věnovanému této problematice. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se pokusíme v této problematice postoupit výrazně vpřed a zásadně omezit nadužívání antibiotik novelizací doporučených klinických postupů i ve spolupráci s ČLS JEP.

Z vlastního jednání představenstva je historické schválení dokumentu „Jak najít zubního lékaře“, který projde i sněmem ČSK. Jde o to, aby všechny zúčastněné strany – pacienti, pojišťovny, politická reprezentace – znaly svá práva a povinnosti. Navazuje na podobný, už vydaný materiál k pohotovostním službám. Samozřejmě, jedna věc je, aby konečně měli všichni informace na jednom místě, a druhá věc je realizace politickou sférou a zdravotními pojišťovnami. To nebude přes noc, ale je nutné systém kultivovat a ČSK je klíčovým hráčem. Jakmile bude dokument finalizován, pošleme ho také všem členům ČSK.

Pracujeme rovněž na změně volebního řádu ČSK tak, abychom mohli volit pro členy komfortnějším systémem volebních uren, který jsme si vyzkoušeli v době covidu. Velké problémy jsou s nedostatkem nejenom soudních znalců, ale i odborníků ČSK, což brzdí projednávání stížností. Vymýšlíme, jak zapojit mladší kolegy. Pracujeme na nové podobě odměn pro odborníky a chceme více využít potenciál odborných společností.

O květnovém jednání představenstva ČSK a o 80. jednání sněmu ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 6/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno jako výjezdní na 8. – 11. 6. 2023.