LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Červnové zasedání představenstva ČSK bylo výjezdní a konalo se v Čeladné. Část jednání byla společná s členy Prezídia a Rady Slovenské komory zubních lékařů.

Červnové představenstvo bylo plné splněných úkolů. U řady z nich jsme si na začátku našeho mandátu nemysleli, že k jejich naplnění dospějeme poměrně brzo. Asi nejlepší výsledek byl znám hned u přehledu činnosti za uplynulé období: nemůžeme si nepochválit výsledek dohodovacího řízení, které přináší zubním lékařům na rok 2019 až 1,8 miliardy korun nárůstu v prostředcích. Hrdí můžeme být i na aprobační řízení u zubních lékařů přicházejících ze zemí mimo EU – stomatologie je v otázce funkčnosti aprobačního řízení značně napřed před zbytkem medicíny. Aprobační řízení, již tak vysoce funkční, jsme spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a IPVZ při jednání v Poslanecké sněmovně posunuli vpřed vyřešením řady dalších detailů.

Při kontrole úkolů vyplývajících z programového prohlášení představenstva se ukázalo, že máme již bezmála třetinu plánovaných povinností na období 2017 – 2021 hotovou. U řady dalších úkolů jsme se během tohoto červnového zasedání posunuli dále. Představenstvo vybralo firmu na fulltextovou aplikaci časopisu LKS, aby se v něm lépe hledalo a byl ještě lepším zdrojem informací pro všechny ostatní. Máme nového správce webových stránek tak, abychom je postupně zlepšovali, a dokonce uvažujeme o zcela nových webových stránkách. Středisko služeb ČSK, s. r. o., které je nefunkční, bude likvidováno. Bylo zahájeno výběrové řízení na nový informační systém, který má umožnit hladší elektronické fungování naší Komory. Upravila se pravidla udělování Pečeti České stomatologické komory s tím, že se zamyslíme dál nad jejím fungováním, aby přinášela buď více prostředků do činnosti Komory, a nebo se ještě více zaměřila na mimořádně kvalitní výrobky.

Podstatné je, že Česká stomatologická komora zavedla lhůty pro řešení důležitých věcí – jak pro disciplinární řízení, tak i pro další administrativní úkony tak, abychom jako jiné úřady přesně a předvídatelně řešili jednotlivé případy. Velkým problémem je konání profesních zkoušek v roce 2019 – musíme velmi rychle posílit zkušební komise, abychom stihli vyhovět všem, kteří se ke zkoušce přihlásí. A velmi rychle musíme vyřešit nejenom projekt Pražských dentálních dní na rok 2019, ale i na rok 2020, neboť Praha je tak plná nejrůznějších národních i mezinárodních kongresů, že vůbec není jednoduché najít optimální termín, když zároveň nechceme zasáhnout do termínu konání jiné vzdělávací akce.

Velmi zajímavé bylo společné zasedání s Prezídiem Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Hlavně jsme si vyměnili zkušenosti a informace o tom, co se za uplynulý rok na obou stranách hranice stalo. Nás třeba velmi zaujala zkušenost kolegů ze Slovenska s elektronickým zdravotnictvím – Česká republika značně zaostává za svým sousedem a je pro nás přínosné vědět, na co si dát zejména pozor, abychom neopakovali stejné chyby a naopak abychom třeba v Česku prosadili to, co se pod Tatrami osvědčilo.

Výjezdního zasedání na severu Moravy v Čeladné se zúčastnili také členové revizní komise a čestné rady ČSK.

Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 14. – 15. 9. 2018.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v LKS č. 9/2018 a o zářijových událostech v následujícím LKS č. 10/2018.

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): 158

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: