LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z dubnového zasedání:

Jednání představenstva ČSK a den před tím (18. 4.) online jednání předsedů oblastních stomatologických komor bylo poznamenáno schválením úpravy zákona č. 95/2004 Sb. v Poslanecké sněmovně, která se tím přímo obrátila proti zubním lékařům. Schválený návrh umožňuje tříletou práci v České republice lidem bez jazykových schopností a prokázaných odborných znalostí. Jako kdybychom ten samý týden nekonstatovali na Ministerstvu zdravotnictví, že míst pro aprobační praxi je dost a tam, kde se frekventantům věnují, mají 100% úspěšnost u zkoušek. Systém pro poctivé tedy funkční je – a pro ty druhé ho teď vytvořila Poslanecká sněmovna Parlamentu a vysmála se našim univerzitám i cizincům, kteří se pracně a úspěšně aprobovali. Cílem novely je na jedné straně diskriminovat zubní lékaře, ukázat jim moc tohoto státu, a na straně druhé je to pokus o zlevnění práce zubních lékařů na úkor kvality. Snažíme se zablokovat schválení zákona v Senátu PČR, ačkoli je to senátní návrh zákona, a zveřejňujeme znění prohlášení představenstva České stomatologické komory (viz str. 77 – 79).

Zároveň řešíme zákon č. 48/1997 Sb. Jednomyslně jsme se shodli, že budeme pracovat na připomínkách v tom duchu, že by měla existovat nějaká možnost plně hrazené výplně, že by měla existovat možnost endodontického ošetření pro premoláry, a většinově jsme se shodli, že by měla být i nějaká možnost plně hrazené korunkové náhrady. Samozřejmě lze akceptovat i návrh na částečně hrazenou výplň, pokud bude pacientovi z velké části pokrývat náklady na alespoň základní výplň, řekněme ve výši 80 % z výplně u dětí. Jakýsi výchovný efekt, který vláda předpokládá, tedy potrestat někoho, kdo měl zubní kaz, by se tím naplnil, ale nedošlo by k likvidaci konzervační stomatologie pro pacienty, kteří nemají dostatek finančních prostředků – a takových je v ČR jistě mnoho set tisíc.

Představenstvo ČSK projednalo návrhy drobných změn ve vzdělávání, které by měly ulehčit například návrat matek do zaměstnání po delší rodičovské dovolené.

Připravujeme dokumenty na květnové 82. jednání sněmu ČSK pro legislativní výbor i sněm jako takový. Jedná se o problematiku projednávání některých záležitostí na OSK digitální formou. Dramaticky se zvýšila možnost odměn znalcům Komory, aby byly rychleji a efektivněji řešeny jednotlivé stížnosti. Je to nemalá částka a snad bude motivovat ke kvalitním a včasným posudkům.

Revoluční efekt může vyvolat překlad adaptace rakouských ceníků a doporučených cen, který vypracoval MUDr. Libor Zdařil. Včetně přepočtu na paritu kupní síly. Ceny jsou v ČR zjevně nízké, ale hlavně jsou výkony, kde se k Rakousku blížíme (vyšetření, chirurgie), a naopak kde jsme beznadějně daleko (typicky protetika). Materiál pošleme Ministerstvu zdravotnictví a budeme se snažit prostě nenavyšovat ceny o zlomky procent, ale přejít na sazebníky, které v našem blízkém sousedství už léta precizovali.

Hospodář ČSK přednesl výsledky hospodaření Komory za rok 2023, které budou také prezentovány na květnovém sněmu. Zároveň připravil rozpočtové priority, které dále probereme se členy sněmu ČSK při přípravě rozpočtu na rok 2025. Výrazně větší prostředky chceme věnovat mimo jiné na podporu studentů a mladých funkcionářů.

Dále představenstvo ČSK projednávalo řešení mnoha žádostí a takřka vyčerpaný fond vysokých škol a diskutovalo nad novými způsoby vzdělávání. Bylo to „maratónské“ jednání přes celý den, jak se počet úkolů pro Komoru zvyšuje.

O květnovém jednání představenstva ČSK a 82. jednání sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně budeme informovat v následujícím LKS č. 6/2024. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno jako výjezdní na 21. – 23. 6. 2024.