LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z květnového zasedání:

Květen byl v zajetí dotahování legislativních návrhů. Nesmířili jsme se se schválením modifikace zákona č. 95/2004 Sb. v Poslanecké sněmovně, původně senátního návrhu, který by měl umožňovat snad zubním lékařům ze třetích zemí, aby po dobu tří let obcházeli aprobační řízení. To je nefér nejenom vůči našim členům, ale zejména vůči kolegům, kteří skutečně aprobační řízení absolvovali. Podle znění zákona by osoby ze zemí mimo EU měly správně studovat jen specializační vzdělávání, tedy atestace, takže by měli být v pozici studentů. Vysoce pravděpodobně bude docházet k obcházení tohoto zákona – legislativního zmetku. Poslali jsme znovu do Senátu PČR připomínky, poslali jsme jim i rozklad, co je na tomto zákoně špatně a jak ho eventuálně upravit, aby odpovídal tomu, co zákonodárce chtěl. Řada OSK se zapojila do jednání se svými senátory, za což jim děkujeme. Bohužel, nedostalo se nám, s výjimkou jednoho senátora (JUDr. Daniela Kovářová hlasovala nakonec proti), ani písemné odpovědi. Řada senátorů nám po straně řekla, že se zákonem nesouhlasí, ale velká koalice mezi ODS, ANO, KDU-ČSL je nutí, aby pro tento návrh hlasovali. Vyplyne z toho samozřejmě spousta problémů, zejména proto, že se budeme snažit dohlížet, aby skutečně vše řádně probíhalo tak, jak v případě studentů má. To znamená, aby náš lékař stanovil diagnózu, aby odpovídal za celý postup, aby vedl zdravotnickou dokumentaci, přesně vykazoval. A pokud to dělat nebude, budeme muset přistoupit k vyšetřování, v horším případě k potrestání. Je to nepříjemné. Spíše to způsobí přesun stomatologie z malých obcí do velkých měst, kde jsou zařízení schopná zaměstnávat velké množství cizinců.

Probíhalo také jednání o úpravě zákona č. 48/1997 Sb. Připravili jsme několik variant úhrady výplní a endodoncie, celkem čtyři (podrobně viz str. S84 – S85). Jedna je ministerská a tři jsme vymysleli jako Česká stomatologická komora. Urychleně jsme se sešli na online zasedání představenstva, abychom tyto varianty schválili a poslali na ministerstvo, ještě před sněmem ČSK. Sněm ČSK pak jednu z těchto variant, to je variantu plně hrazenou a odlišenou použitým materiálem, označil jako preferovanou.

Jednáme v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2025. Při 4,5% nárůstu prostředků ve zdravotních pojišťovnách je nabídka navýšení ambulantnímu sektoru 0 – 1 %. Je to zjevná snaha, aby jednání zkrachovala a úhrady byly nadále vydány na milost a nemilost Ministerstva zdravotnictví, které je zároveň správcem státních a potažmo i krajských nemocnic – a tam je potřeba miliard nekonečná. Snažíme se v těžké situaci hledat dohodu, cesta k fakticky státnímu zdravotnictví, jak ji směřuje současné vedení rezortu, je pro nás nepřijatelná.

Schválili jsme materiál MUDr. Libora Zdařila, který přeložil rakouské honorářové směrnice (Honorarlinien). V Rakousku jsou už dlouhá léta výsledkem diskuzí mezi zástupci pacientů a lékařů. Ceny jsou přesně kalkulované – a to nám chybí. Tyto směrnice určitým způsobem ukazují, jaká by měla být cena za ten či onen výkon a ten či onen výrobek. Tyto ceny jsme přepočítali paritou kupní síly. Materiál odešleme na Ministerstvo zdravotnictví, tak jak jsme o to byli požádáni v rámci komise pro řešení problémů stomatologie. Budeme trvat na tom, aby v tomto duchu byly ceny v ČR upraveny. Krásně je vidět, jak některé naše výkony mají již cenu srovnatelnou s Rakouskem, ať už v paritě kupní síly nebo napřímo, a jak jiné výkony jsou dramaticky, dramaticky podhodnocené. Týká se to zejména protetiky, plně hrazených výkonů, kde jsou ceny absurdně nízké, i když se nám je v posledních letech povedlo výrazně navýšit. Je potřeba v tomto pokračovat dál.

Dne 16. 5. 2024 jsme o tom všem informovali premiéra Petra Fialu a představitele Vlády ČR za přítomnosti ministra zdravotnictví. Vyjádřili jsme i náš nesouhlas se senátním návrhem. Dostalo se nám spousty krásných slov – ale krásná slova bez činů jsou k ničemu.

Představenstvo na svém jednání řešilo připomínky k řadě návrhů, které poté byly projednány o víkendu na sněmu ČSK. Byly stanoveny rozpočtové priority Komory tak, aby podle nových pravidel mohl být už na podzim zpracován nejenom rozpočet ČSK, ale i návrh na výši členských příspěvků pro rok 2025. Zatím jsou požadavky na zvláštní fondy velmi malé. V zásadě intenzivně navyšujeme jenom peníze určené studentům zubního lékařství, a tak se zdá, že by v roce 2025 nemusely být příspěvky navyšovány.

Předběžně byla schválena informační brožura pro nové členy Komory, na které budeme dále pracovat. V Kanceláři ČSK bude zaveden monitoring některých telefonických hovorů týkajících se stížností, abychom měli zdokumentováno, co dotyčný pacient řekl. Snad to povede k menší agresivitě některých stěžovatelů, kteří nejsou k zaměstnankyním ČSK právě vybíraví. Chceme posílit jejich bezpečnost před verbálním násilím.

O červnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 7 – 8/2024. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 20. 9. 2024.