LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Léto na Komoře odpočinkové rozhodně nebylo. S viceprezidentem dr. R. Houbou jsme dolaďovali dohodovací řízení o cenách na r. 2019, v němž se podařilo získat další desítky milionů korun zejména pro protetické ošetřování. Dr. J. Černý výrazně pracoval na připomínkování elektronizace zdravotnictví, zejména eReceptu a lékového záznamu. Sešli jsme se opakovaně s ministrem zdravotnictví, abychom s ním řešili zájmy celé soukromé medicíny ve smyslu Koalice soukromých lékařů, ale řešili jsme s ním i problematiku stomatologickou. Se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost se podařilo domluvit řadu posunů ve smyslu regulace tak, jak už jsme v jiném článku LKS informovali. A podařilo se i posunout bezmála do hotového stavu dohodovací řízení o rámcových smlouvách. Spolu s Institutem pro další vzdělávání zdravotníků (IPVZ) jsme dále zapracovali na podobě aprobačních zkoušek tak, aby byly férové a přezkoumatelné. Ministerstvo o nich vydalo upravený dokument na základě našich připomínek a poznatků příslušné komise.

Samotné zářijové jednání představenstva bylo nesmírně nabité. Překročilo původně vyhrazený čas, nestačil nám pátek a sobota dopoledne a museli jsme pracovat až do sobotního odpoledne.

Rozhodli jsme se pro spolupráci mezi Pražskými dentálními dny a veletrhem Pragodent. Pokud se tato spolupráce dotáhne do smlouvy, příští rok by nás čekala obří akce Dnů české stomatologie, kdy by se pravděpodobně na jednom místě sešlo až 8000 zájemců o zubní lékařství. Od pacientů po největší specialisty.

Řešení inovace IT systému naší Komory zase pokročilo dál: ve finále zůstaly už jenom dvě firmy a zdá se, že by nový systém měl dramaticky zjednodušit práci jak zaměstnancům Komory, tak zejména členům při vyřizování jejich povinností či žádostí.

Kromě běžných informací o činnosti ze zahraničí, revizní komise a čestné rady (informace o potrestání podmínečným vyloučením za ošetřování bez povolení) jsme také hovořili o tom, že došlo k výraznému posunu projektu regenerace komorového webu, což je projekt, který má na starosti dr. J. Škrdlant. Zároveň se díky dr. J. Černému posouvá vpřed i řešení té části webu, která je věnována provozování zubní praxe.

Viceprezident dr. R. Houba informoval o další úpravě kategorizačního stromu v protetice (Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb.), který by měl být velmi redukovaný, zároveň v souladu s lege artis postupy a v platnosti od roku 2020.

Dr. J. Škrdlant zpracoval velmi zajímavý materiál ohledně stanovení nákladovosti zubních praxí, který by měl obecně pomoci zubním lékařům a měl by být prezentován na řadě fór pořádaných ČSK. Zároveň by měl být podkladem i pro jednání se zdravotními pojišťovnami, neboť jejich úhrady jsou zjevně v rozporu s některými zákony.

Dochází k velkým změnám při udělování Pečeti ČSK. Návrhy na doplnění skupiny od dr. Š. Bálkové byly schváleny a pracujeme dál na nové podobě Pečeti, která by měla mít více prestižní charakter. Dr. J. Šváb navrhl změny ve vzdělávání pro osvědčení z pedostomatologie, které byly schváleny, zejména v zařazení problematiky sedací, o něž je značný zájem. Představenstvo se rozhodlo opět finančně podpořit studenty zubního lékařství, konkrétně jejich organizaci SSS ČR.

Právě v den jednání představenstva byla podepsána smlouva o vydávání časopisu „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“ Českou stomatologickou komorou. Další velkou zajímavostí bylo schválení záměru smlouvy se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ten by měl přednostně zadávat posudky z naší oblasti Komoře, která by byla nápomocna při hledání správných odborníků a nalezení co nejerudovanějšího stanoviska tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

Informace z říjnového jednání najdete v příštím LKS 11/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 9. 11. 2018 v Liberci, před víkendovým 70. jednáním sněmu ČSK.