LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Představenstvo a předsedové OSK pravidelně jednají na online konferencích.

Obvyklé informace zveřejňované pod názvem „To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK“ v tomto čísle berte spíše jako obecné ohlédnutí. Překotná doba nás naučila řešit problémy v minutách prostřednictvím facebookového profilu (Diskuzního fóra členů ČSK), e-mailů (jak šťastné bylo rozhodnutí svým způsobem donutit všechny členy, aby nám v tomto roce skutečně poslali své e-mailové adresy, eventuálně telefonické kontakty!). Řada informací, které jsou v tuto minutu důležité, už asi v okamžik, kdy toto čtete, neplatí. A tak si popišme, jakým způsobem fungovalo vedení České stomatologické komory v březnu 2020 uprostřed covidové krize.

Okamžitě po přeskočení viru do Evropy jsme se začali chystat na opatření a v rámci spolupráce s evropskými zeměmi začala přicházet první data o tom, o co se jedná. Jakmile v České republice infekce propukla, ihned jsem  na základě dat, která jsem měl z FDI a WHO, vypracoval první opatření. Ta jsme probrali s viceprezidentem dr. R. Houbou a v zásadě za 60 minut šlo vše členům. Postupně jsme posílali další a další informace. Možná jich časem bylo až tolik, že se v tom někteří lékaři ztráceli, a bylo nutné provést sumarizaci, přejít na denní hlášení prezidenta ČSK a vytvořit odkaz na našich webových stránkách k archivaci všech těchto dat.

Představenstvo ČSK mělo v březnu své pravidelné plánované zasedání v Apolence (13. 3.) a pak ještě mimořádné online zasedání (25. 3.). Krom toho se členové představenstva scházeli online dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek a při diskuzi se probírala důležitá témata. Každý z nich v tu chvíli řešil nelehké problémy vlastní praxe i existence. Každou neděli v podvečer se také konala online jednání představenstva ČSK s předsedy oblastních stomatologických komor.

Do toho samozřejmě dennodenní jednání s vládou, ministry... A nakonec přišla informační výhoda pro Českou stomatologickou komoru v podobě jmenování jejího prezidenta do Ústředního krizového štábu, což nám umožnilo mít ruku na tepu děje a maximálně pomáhat zejména všem lékařům v první linii – stomatologům, praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří tvoří Koalici soukromých lékařů.

Česká stomatologická komora byla vidět prakticky každý den v televizním vysílání.

Ukázalo se, že stomatologie je malý vesmír, který si dokáže poradit, a i když občas nervy praskaly a diskuze byly emotivní, věci jsme si sami dokázali posunout jako žádný z medicínských oborů. Od stomatologa, přes asistentky, hygienistky, recepční, zubní techniky, přístrojové techniky, prodejní depa i reklamní pracovníky. Celý ten svět sdílel informace, ekonomickou bolest, strach. Učil se za pochodu, a proto přežil!

O dubnových jednáních představenstva ČSK a dalších orgánů Komory budeme informovat v následujícím vydání LKS č. 5/2020.

Mimořádné jednání představenstva ČSK Online

25. 3. 2020

 

19. 4. 2020

LKS 04/2020

Print: LKS. 2020; 30(4): 60

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: