LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Ani v prosinci se představenstvo Komory nezpomalilo a jednání se protáhlo déle, než bylo plánováno. Poměrně dlouhým bodem jednání byla informace o všem, co se událo mezi listopadem a prosincem 2017 – a že toho nebylo málo!

Vedli jsme velmi intenzivní jednání o faktickém odložení e-receptu, což se nakonec stalo realitou. Je to dáno zejména tlakem všech tří lékařských komor, že byly odvolány sankce a jiné strašení či trestání lékařů, kteří k 1. 1. 2018 nezačali pracovat s e-recepty. A sankcemi se hrozilo, ačkoliv byl tento systém připraven včetně vyhlášky až na poslední chvíli.

Stejně tak intenzivně pracuje ČSK se zdravotními pojišťovnami na změnách ceníku, zejména na úhradě za amalgámovou výplň, která se musí změnit v souvislosti se zákazem nedózovaného amalgámu od 1. 1. 2019. Jednání vypadají nadějně. Zajímavá jednání proběhla s Hygienickou stanicí hl. města Prahy. Podařilo se vyřešit problém sterilizace násadců – je povinná jen pro oddělení maxilofaciální chirurgie, která takto postupují ovšem už dávno. Vyřešili jsme řadu bezpečnostních opatření ohledně aplikací jehel a sterilizátorů, o kterých budeme v dohledné době informovat speciálním materiálem. Komora si vyžádala jednání i s premiérem Andrejem Babišem, kterému jsme vysvětlili, jak je komplikované zavádění EET v době velmi špatného hrazení služeb ze strany zdravotních pojišťoven, a nabídli jsme řadu řešení. Snad dojde i k jejich realizaci.

Na základě spolupráce s Českou endodontickou společností byl upraven program Pražských dentálních dní 2018, aby obě akce mohly proběhnout v obdobném termínu. Ve čtvrtek a pátek budou PDD, kde – ve spolupráci s ČES – zazní i velmi cenná zahraniční přednáška. Kongres ČES bude následovat v sobotu tak, aby účastníci obou akcí měli šanci je nerušeně navštívit a zbytečně jsme si na našem vzdělávacím trhu navzájem nekonkurovali. Zároveň jsme na představenstvu i zvažovali, zda do budoucna budeme organizovat PDD vlastními silami, nebo se spojíme s některou z pořadatelských agentur.

Došlo k drobným změnám v komorovém vzdělávacím systému, jejichž cílem je zejména vyjasnit vzdělávací program ve stomatochirurgii. V něm přibyla jedna přednáška tak, aby předmět byl dostatečně probírající všechny okruhy témat. Zároveň jsme si úpravou předpisu otevřeli cestu k legalizaci e-learningových kurzů, což je další významný pokrok v rozvoji vzdělávání ČSK.

Představenstvo si také prošlo všech dnes již bezmála sto úkolů a priorit, které má plnit, a není bez zajímavosti, že řada z nich je už splněná nebo ve vysokém stadiu rozpracovanosti. A každá jedna priorita, tak jak byly předestřeny i v časopisu LKS, už má přesně daný termín, kdy budeme úkol kontrolovat nebo do kdy chceme věc vyřešit.

Informace z lednového jednání najdete v příštím LKS 2/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 9. – 10. 2. 2018.