LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

  • Úhradová vyhláška na r. 2019. Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že do konce prázdnin vydá úhradovou vyhlášku, v níž potvrdí výsledky dohodovacího řízení, tj. dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o cenách na r. 2019. To by znamenalo, že se podařilo získat rekordní nárůst peněz ze zdravotního pojištění pro českou stomatologii. Podrobně vás budeme informovat v příštím LKS č. 10/2018.
  • Zjednodušení zdravotnické dokumentace novou vyhláškou. ČSK významně spolupracovala na novele vyhlášky a výsledkem je zjednodušení zdravotnické dokumentace i pro stomatology. Budeme mít více času na pacienta. Jistě není vše ideální, ale jsme rádi, že odpadla řada drobných povinností a bez významu není ani zkrácení doby povinné archivace z 10 na 5 let (více viz str. S142 „Právní poradna“). Myslíme si, že jak zubní lékaři, tak i zdravotní sestry a všichni ostatní ve zdravotnictví se mají hlavně věnovat pacientovi a maximálně využít svůj čas ve prospěch nemocných a ne zbytečně úřadovat.

Většina ustanovení vyhlášky nabývá účinnosti dne 24. července 2018. Zbývající ustanovení, na která je třeba se připravit, nabývají účinnosti od 1. listopadu 2018.

Vyhláška s vyznačenými změnami je zveřejněna na stránkách MZ ČR a dokument najdete také na www.dent.cz v Aktualitách pro členy (zpráva z 4. 7. 2018).

  • Ministerstvo schválilo první tři dotace zubním lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes schválil první dotace z dotačního programu pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb vypsaného v květnu letošního roku. Všichni tři žadatelé, kteří doručili svou žádost do 30. června, splnili požadovaná kritéria a dotace jim byla udělena. Do zubních ordinací v Horní Cerekvi, Chebu a v Ústí nad Labem – Střekově tak poputuje státní podpora určená na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky v celkové výši přes 3,5 mil. Kč.

Komentář doc. R. Šmuclera: U prvních dotací pro zubní lékaře jsem trochu nešťastný, že dvě šly do relativně velkých měst Cheb a Ústí nad Labem. Nedopočítali jsme podmínky asi ideálně. ČSK navrhla upřesnění podmínek, aby do budoucna šly dotace opravdu tam, kde není zubní lékař, a ne tam, kde dotované místo bude konkurencí stávajícím kolegům. Je zde ale povinnost registrovat, a tak věřím, že se v obou místech alespoň zmenší počet pacientů, kteří hledají ošetřujícího, jenž by je registroval – a dotovaná praxe je asi dobrou adresou pro zájemce o registraci. Dobré je, že dotace není (oproti původnímu úmyslu) určena na stomatologické soupravy do míst, kde není zubní lékař, ale že je vázána na provoz praxe a její mzdové náklady.

Další zasedání představenstva ČSK se koná 14. – 15. 9. 2018. O zářijových událostech a jednáních ČSK budeme informovat v následujících LKS č. 10 a 11/2018.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): 184

Autor:

Rubrika:

Téma: