LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

V létě jsme se nenudili – pokročila reforma stomatologie.

I když jsme na rok 2019 získali rekordně prostředků od zdravotních pojišťoven, nedaří se je všechny spotřebovat, neboť navýšení bylo hlavně ve výplních, ale jejich počet se naštěstí zmenšuje. K tomu přistupuje rekordní výběr pojištění a tedy rezervy na účtech zdravotních pojišťoven. Je tedy čas říci si o svůj díl. Společným prohlášením prezidentů všech tří lékařských komor byly pojišťovny a ministerstvo nuceny se zamyslet a výsledkem je uvolnění peněz do vyúčtování za rok 2018. To se nás ale netýká – díky tomu, že nemáme body, ale koruny. Nicméně je viditelná ochota části pojišťoven jednat o zlepšení financování stomatologie. Prvním krokem byl program VZP nazvaný „VZP Plus – Stomatologie“, jenž v zásadě bonifikuje lékaře, kteří registrují pacienty a v souladu se zákonem je hlásí (viz LKS 7 – 8/2019 str. 146 a Aktuality na www.dent.cz). Peníze jsou odměnou za spolupráci a slouží ke krytí ostatních nákladů s pacienty, které je těžké započítat do jiných kódů (telefonáty, diskuze se zdravotní sestrou atd.). Zároveň započala jednání s ostatními pojišťovnami, jak využít prostředky, které jsou na jejich účtech.

Dne 29. 7. proběhla závěrečná schůzka na Ministerstvu zdravotnictví před zasláním přílohy č. 1 a přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění do Poslanecké sněmovny ČR. Mnohaleté úsilí se snad blíží k úspěšnému závěru. Nedařilo se mnoho a mnoho let získat dohodu všech aktérů. Teď ji máme. Doufejme, že se neobjeví u poslanců či senátorů nečekané problémy. Pokud by přílohy prošly legislativním procesem, byla by to velká změna. Jmenujme klíčové: Soustředění peněz v ortodoncii na mladší pacienty a závažná onemocnění. V protetice koncentrace prostředků na klíčové výrobky a možnost alternativ například u celkové náhrady. Vyřazení řady obsolentních výrobků, které už mladší lékaři ani neumějí rozlišit. Součástí zápasu za dotažení k finálnímu schválení bude nejenom diskuze s volenými zástupci, ale i mediální vysvětlující kampaň.

Léto je čas na přípravu mnoha akcí. Jsme rádi, že se už naplnil plánovaný počet účastníků Pražských dentálních dní 2019. Avšak my už velmi detailně pracujeme na ročníku 2020. K podepsání jsou připraveny příslušné smlouvy. Konkrétních obrysů také nabývá možná „road show“ po školách všech krajů spolu s Ministerstvem zdravotnictví na podporu výuky hygieny dutiny ústní a rozbíhají se práce na Světovém dni ústního zdraví 2020.

Někdy je člověk překvapen tím, co zajímá politiky. Velkým tématem pro některé jsou rentgenové snímky typu „bite-wing“. Chtějí řešit, zda jsou potřebné a zda nezatěžují zbytečně populaci. A tak jsme vysvětlovali, že takové snímky odhalí spoustu kazů v počínající fázi a škodí asi jako jednodenní pobyt na denním světle. Zda jsme všechny přesvědčili, uvidíme, ale toto léto to pro mnohé byla priorita.

Důstojnou akcí byla 26. 7. vzpomínka u hrobu vědce Jana Evangelisty Purkyně, od jehož úmrtí uplynulo 150 let. Bylo mi ctí tam zastupovat všechny lékařské komory a připomenout jeho význam z našeho pohledu, a to ve společnosti medicínských politiků, zástupců univerzit a zejména České lékařské společnosti JEP, která prostřednictvím prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, akci organizovala. Připomínání takového titána nemůže být dost a není bez zajímavosti, že k jeho výročí vznikla nejenom odborná publikace, ale i komiks pro školy. Třeba mladí uvidí své hrdinné místo na tomto světě v tom, že se zapojí do vědy, bylo by to fajn.

O zářijovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 10/2019. Další zasedání představenstva se koná 11. – 12. 10. 2019.