LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Komora má spoustu úspěchů, ale je jedna věc, která nás trápí. To je přestavba IT systému. Projekt neběží, jak by měl. Proto se na počátku prázdnin, 10. 7., sešlo online mimořádné představenstvo a radikálně rozhodlo rozejít se se současným dodavatelem, což se následně také stalo. Náš systém je v provozu a převážná část práce je hotová, nikoli vše. Proto jsme spolupráci se stávajícím dodavatelem ukončili s tím, že velkou část původně sjednané ceny si Komora ponechá. Představenstvo vybralo nového dodavatele, který projekt dokončí – zprovozní chybějící funkcionality a dost možná začne pracovat na nové generaci systému, a to stále v původním rozpočtu.

I správu webu převezme nový dodavatel. Půjde nejspíš o společnost, která se stará o webové stránky časopisu LKS. Věříme, že systém bude do podzimního jednání sněmu ČSK na úplně jiné úrovni. Klíčové funkcionality, které nám umožnily udělat pořádek v členské evidenci, už ale máme. Díky tomu se zmenšuje dříve obrovský počet „nezvěstných členů“, za něž platily příspěvky OSK. Nejsme ještě na nule – po mnohých stále pátráme, ale to celé finančně a ani organizačně nezatěžuje oblasti.

Vláda ČR schválila úpravu zákona o zdravotním pojištění včetně potřebných Příloh č. 1 a 4, což by mělo zásadní dopad na stomatologii. Zbývá nám poslední, ale rozhodující okamžik, projednání v Parlamentu ČR. Tak daleko jsme se nikdy nedostali a věřím, že učiníme i ten poslední potřebný krok. ČSK intenzivně jedná se zákonodárci a chystáme i osvětu pro veřejnost. Můžeme konstatovat, že ČSK má v roce 2020 významně zvýšenou publicitu.

Vláda ČR nikoli překvapivě zvyšuje před volbami platy v nemocnicích (tam je velká voličská základna ANO a ČSSD). Zdůvodňuje to prací při zvládání epidemie covidu. Nechci řešit, zda máme či nemáme epidemii a nakolik je onemocnění mimořádné. Jisté je, že obsluhy klíčových oddělení dostaly odměny už dříve. Nyní jdou peníze v nemocnicích často do oddělení, kde měli v té době zavřeno nebo velmi omezený provoz. Je to výsměch obyvatelům ČR, kteří mají často existenční problémy. A zejména zdravotníkům v první linii, kteří potkali „jen asi 99 %“ nakažených. Je to pohrdání systémem dohodovacího řízení, přes který by peníze měly jít, pakliže je jich nadbytek (jistě není). Česká stomatologická komora s tím nesouhlasí a na jednáních s ministerstvem to dává jasně najevo včetně velmi častých mediálních výstupů. Peníze, které se teď utratí, budou chybět – a o to méně dostaneme na péči za rok. Stomatolog nemůže nereagovat na zvyšující se platy zdravotních sester v nemocnicích, které už jsou na 48 000 Kč průměrně při asi 20% přesčasech. To vše podsekává rentabilitu praxí pracujících zejména pro zdravotní pojišťovny. Podzim bude asi horký.

O zářijovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 10/2020. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 9. 10. 2020.