LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Prezident Komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Pomoc kolegům. O letním poklidu v roce 2021 mluvit nelze. Hned zkraje zasáhlo jihovýchod Moravy a místní stomatology tornádo. V řádu hodin jsme odpověděli na jejich žádost a poskytli jim ze sociálního fondu maximální možnou pomoc 50 000 Kč. Zároveň jsme s ministerstvem řešili program na pomoc zasaženým oblastem. To jistě nevyřeší všechny problémy, ale je to výraz solidarity, a pokud bude potřeba pomoci, zde či kdekoli jinde, ČSK je k tomu připravena.

Novela zákona. O zákonech se snadno mluví, ale je to martyrium. Čtyři roky intenzivně pracujeme na úpravách v ortodoncii a v protetice, které by se měly promítnout do novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 1 a 4. Mimochodem, jsou to návrhy vypracované v nějaké formě ještě někdy od našich předchůdců. Tedy už mnoho a mnoho let snahy. Od jednání s MZ jsme se tentokrát probili celým legislativním procesem až ke schválení Poslaneckou sněmovnou. Neslavit! Zákon vrátil Senát, a tak hledáme 101 poslanců ochotných na konci volebního období nejenom přijít do Parlamentu, ale i pro potřebný zákon hlasovat. Nota bene v situaci, kdy se hádají navzájem před televizními kamerami v předvolebních debatách. Je to peklo i s čerty, ale když píšu tyto řádky, obíháme a snažíme se. Jak to dopadlo, možná už při čtení této věty budete vědět. Jestli začneme zase od nuly, tak... No, prostě: tak půjdeme zase a znova. Nic jiného se dělat nedá.

Kompenzace a platby od ZP. Vyplacení „odměn za pandemii“. Fakticky kompenzace poskytovatelům, kteří by „měli“ zaplatit zaměstnance, je nadále jablkem sváru. Rychle napsaný dokument ministerstva, které si nenechalo od nás či jiných poradit, plodí desítky výkladů a i ve stomatologii se spousta lidí bezmála pere o peníze. Jak vyplatit bývalé zaměstnance? Jaký nárok má, kdo celý rok 2020 poctivě pracoval, ale pak ze své vůle odešel? Kompenzace jsou vázané i na výkon – a v té patálii ne všichni splnili produkci u některých pojišťoven atd., atd. Je to téma, které zaměstnávalo právní výbor ČSK zas a znova. K tomu se řadí snaha uvést v život revoluční novinku – agregovanou platbu. Nějak elegantně dát šanci zjistit, kolik kdo má vlastně registrovaných a vůbec pacientů, aby si nějak naplánoval práci a příjmy. Příslušná vyhláška ale stále ještě není, tak snad nebudou zásadní změny. Jakmile bude vše „černé na bílém“, zahájíme informační kampaň. Konečně, vzdělávacích akcí nebude na podzim málo.

Mezinárodní regulace. Měl jsem pocit, že se v době covidu Evropská unie odmlčela. Covid byl velkou šancí ukázat, jak dokážeme společně reagovat, ale dopadlo to přesně naopak. Úředníci nicméně nelenili a pracovali na „Green Deal“ a spoustě dalších regulací, které rozhodně nepřinášejí zjednodušení a prosperitu. Takže neustále posíláme do Bruselu nějaká data a odpovídáme na spoustu formulářů, neboť EU chce rozhodnout, kdo a jak může být stomatologem; co budeme používat; jak budeme léčit. No a je to souboj mnoha lobbistů o spoustu peněz. Také obrovské zakázky všemožným právníkům a firmám. Popravdě, snažíme se hlavně, aby to spíše zůstalo, jak to je.

Přípravy oslav ČSK. Ale jsou i radosti. V září je naší Komoře třicet let a je to zralá dáma, která se chystá oslavit svoje narozeniny v Trojském zámku a poděkovat mnohým, kdo se na jejím růstu do síly podíleli, jakož i osobnostem našeho oboru. Trojský zámek není „plezír“, obvyklé Karolinum je v opravě. Leč je to příležitost, aby tento rok „vybočil z řady“ a oslavu výročí i významných osobností jsme si užili i zapamatovali. Osobně jsem rád, že krom mnoha a mnoha slavných osobností Komora ocení oba zakládající prezidenty – a oba na oslavu přijdou. Bude to, jejich prostřednictvím, ocenění neskutečného díla, které ani nejde dost docenit. Velký dík celé zakladatelské generaci, bez níž by tu Komora prostě nebyla!

O zářijovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 10/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK, které se sejde již v novém složení, je plánováno na 8. 10. 2021.

Po tornádu v Lužicích. MUDr. Karel Vája, jehož dopis jsme zveřejnili v minulém LKS 7 – 8/2021 na str. 138, nám zaslal fotografie ze své ordinace. Zde je jedna z nich a jistě nepotřebuje další komentář...

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 160

Autoři:

Fotografie

  • Karel Vája

Rubrika:

Téma: