LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Město Topoľčiany je již téměř půl století svědkem konání významné odborné akce – Topoľčianských stomatologických dní (TSD). Hlavním pořadatelem je Slovenská komora zubných lekárov, a to především v zastoupení Regionální komory ZL v Nitře a Oblastní komory ZL v Topoľčianech. Její představitelé, MUDr. Julius Ladický a MUDr. Anton Zadňančin, se již 25 let rok co rok obětavě věnují technické přípravě tohoto kongresu včetně sestavení odborného programu a doprovodných společenských akcí.

Na 49. Topoľčianských stomatologických dnech bylo přítomno více než 600 účastníků.

Témata přednášek jsou určena především pro praktické zubní lékaře a jsou všeoborově zaměřena. Přednášející jsou jak ze Slovenska, tak ze zahraničí. Letošní odborný program 49. TSD v sekci pro lékaře zahrnul témata z maxilofaciální i dentoalveolární chirurgie, z oblasti léčby kariologického pacienta i endodoncie. Diskutovaly se otázky adhezivní techniky i hygieny zubních náhrad.

Posluchače zaujala úvodní přednáška A. Stebela z Banské Bystrice, kde se v nedávno obnoveném a moderně zařízeném oddělení maxilofaciální chirurgie věnují léčbě pacientů s diagnózami v oblasti traumatologie, onkologie i implantologie. Přednášející na kazuistikách prezentoval výsledky práce celého kolektivu. R. Foltán ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze seznámil přítomné s novými náhledy na chirurgické extrakce zubů moudrosti, slovenští lékaři B. Gális a P. Stanko hovořili o diferenciální diagnostice a o léčbě cyst jak odontogenního původu, tak i slinných žláz.

A. Ozoglu z Turecka prezentoval v dynamicky pojaté přednášce své praktické zkušenosti s estetickou úpravou frontálního úseku chrupu pomocí přímých kompozitních fazet a také seznámil přítomné s mnohými triky, které usnadňují práci s matricemi a zefektivňují postupy při ošetření distálních úseků chrupu bulkfillovými materiály. Srozumitelně vysvětlil princip působení moderních polymeračních lamp „polywave“ s ohledem na vlnovou délku jejich světla v souvislosti s typem fotoiniciátoru v kompozitním materiálu. Tyto lampy pracují s vlnovou délkou již od 380 nm.

První den kongresu dále zazněly příspěvky z oblasti protetiky. H. Hubálková ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze seznámila posluchače s „White Paper“ týkajícího se optimální péče a udržování snímatelných zubních náhrad pro zdraví ústní dutiny i celkové zdraví. Autory tohoto elaborátu vydaného Oral Health Foundation v roce 2018 jsou významní světoví protetici D. Barlett, N. Carter, C. de Baat a kol. Přednášející zdůraznila význam kvalitní péče o hygienu zubních náhrad zvláště u zdravotně kompromitovaných pacientů ve smyslu prevence pneumonie. P. Hajný z Prahy přednášel o adhezivních náhradách a jejich fixaci. Dalším pozvaným přednášejícím z České republiky byl R. Honzák, primář z Psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích. Tématem jeho přednášky byl střevní mikrobion a onkologie se zdůrazněním významu laktobacilů. Přítomné překvapil hymnou na oslavu mastných kyselin, kterou sám složil a také v sále zazpíval.

Paralelně ve Společenském domě probíhala sekce pro sestry a dentální hygienistky. Zde zazněly příspěvky týkající se manegementu kariologického pacienta i erozí tvrdých zubních tkání, účinných látek v přípravcích dentální hygieny, pedostomatologie pro zubní asistentky, správného výběru zubní pasty či představy krásného úsměvu. I tuto odbornou sekci kongresu osvěžil R. Honzák přednáškou s názvem „Čím chytřejší telefon, tím horší práce mozku, aneb Co nám daly a vzaly technologie“.

Sobotní program kongresu probíhal společně pro všechny účastníky v Domě kultury. Např. D. Poruban z Banské Bystrice pohovořil o svých zkušenostech s ultrakrátkými implantáty systému Bicon, E. Kovaľová za Slovenska seznámila přítomné s riziky při sestavování plánu finančně náročné léčby a A. El Lababidi z České republiky svůj příspěvek věnoval endodoncii nejen pro endodontisty.

Setkání stomatologů v Topoľčianech je velice populární akcí nejen pro polytematicky zaměřenou odbornou náplň a kvalitní přednášející, ale také již tradičně pro pestrý doprovodný společenský program – hudební a taneční produkce oblíbených slovenských skupin byla korunována tombolou. Tu významně podpořili partneři konference, výrobci a distributoři stomatologických materiálů a přístrojů, jejichž stánky byly umístěny v předsálí po celou dobu kongresu.

Na 49. Topoľčianských dnech bylo přítomno více než 600 účastníků, z toho 150 sester a dentálních hygienistek.

Kongres se nesl v česko-slovenském duchu, neboť mnoho slovenských kolegů studovalo nebo pracuje v českých zemích a mnozí naši kolegové na Slovensku přednášejí. Příkladem takové součinnosti může být víceletá spolupráce organizátorů MUDr. Julia Ladického a MUDr. Antona Zadňančina s MUDr. Vladimírem Dvořákem, vydavatelem odborného časopisu Progresdent, který byl na Slovensku mnoho let distribuován. Doktor Dvořák aktivně pomáhal při sestavování topoľčianského programu a tradičně se kongresu účastnil. Letos však chyběl. Několik dní před odjezdem na Slovensko náhle odešel – ve věku 60 let. Všech 600 zúčastněných v úvodu kongresu povstáním a minutou ticha uctilo jeho památku. Vladimír Dvořák významně přispěl k odborné spolupráci mezi českými a zahraničními stomatology.

Organizátorům kongresu patří poděkování za úspěšný průběh celého kongresu. Již dnes připravují jubilejní 50. ročník Topoľčianských stomatologických dní, které se budou konat 12.–13. 6. 2020 tradičně v Topoľčianech.

Zleva jsou organizátoři akce MUDr. Anton Zadňančin a MUDr. Julius Ladický a přednášející prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): S136 – S137

Autor:

Fotografie

  • Archiv TSD 2019

Rubrika:

Téma: