LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kvůli vládou vyhlášenému nouzovému stavu a s tím spojenými krizovými opatřeními se nemohla konat prezenční forma Pražských dentálních dnů.

Reportáž z jednodenního online Pražského dentálního dne zveřejníme v příštím LKS 11/2020.

Další informace naleznete na webu ČSK v sekci Vzdělávání/Kongres PDD.