LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Epidemiologická situace v naší zemi se na čas alespoň do jisté míry začala stabilizovat a to umožnilo náš postupný návrat do zaběhlých kolejí nejen v našich praxích, ale stejně tak, co se kongresových akcí týče. Po nucené loňské přestávce a zároveň nemožnosti uspořádat kongresovou akci v obvyklém jarním termínu se přeci jen podařilo alespoň v náhradním zářijovém termínu uskutečnit již třetí výroční setkání implantologů Explantology 2021 v jihomoravském Mušlově.

Explantology 2021

Snad i proto, že se jednalo o jednu z prvních pocovidových akcí většího rozsahu věnovanou implantologii, byl zájem o účast enormní, stejně tak jako lačnost posluchačů po výměně informací.

Třídenní akce dala více než 70 účastníkům široký prostor pro kuloární diskuze jak o chirurgických, tak o komorových aktuálních problémech, stejně tak jako byla již tradičně naplněna velice hodnotným odborným programem přednášeným nespornými implantologickými špičkami České republiky. Jména přednášejících, jako jsou Jan Špiller, Jiří Krug, Ladislav Čechura, Martin Rota, Martin Starosta, Pavel Ochonský, byla nesporným dokladem, že se z Explantology ani při třetím ročníku nestává žádný sraz implantologických ztroskotanců, ale naopak nezvyklý formát diskuze, a že kongres samotný, zaměřující se na neobvyklé postupy a zároveň komplikace a neúspěchy, přitahuje pozornost stále většího počtu elitní skupiny českých implantologů.

Pozornost posluchačů si získaly i hojné novinky na stáncích početné skupiny vystavovatelů a zástupců dentálních firem.

Řada sdělení byla předpremiérou přednášek, které poté vyslechli účastníci letošních PDD. Ale i ta sdělení, která si ještě nenašla cestu na půdu největších kongresových akcí v naší zemi, by byla bezesporu ozdobou nejedné prestižní vzdělávací akce.

Kvalitě sdělení odpovídala i pozornost posluchačů, kteří prakticky po celou dobu kongresu sledovali přednášky v bezmála plném počtu, navzdory malebnému okolí jihomoravských mušlovských vinic a krásnému počasí.

Penzion Mušlov znovu vytvořil reprezentativní a velmi komorní zázemí pro navýsost příjemný průběh akce, jejíž další ročníky snad již nebudou ničím komplikovány a proběhnou stejně úspěšně v obvyklých jarních termínech. Nezbývá tedy, než si popřát na shledanou při čtvrtém ročníku Explantology 2022.

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): S187

Autor:

Fotografie

  • Petr König

Rubrika:

Téma: