LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK (Kontakty/Kliniky).

Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení nebo testu v seriálu Malé ilustrované repetitorium v časopisu LKS. Požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS (Homepage/Informace/ Pro autory), který je zveřejněn na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Pravidla pro čerpání z Účtu klinik ČSK rovněž najdete na www.dent.cz (Kontakty/Kliniky).

Na www.dent.cz jsou zveřejněny zprávy z účasti:

 • Laser Florence 2017 – The International Congress on Laser Medicine and Surgery (Florencie, Itálie, 9. – 11. 11. 2017)
  Autorka: MDDr. Martina Kadlecová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 • The Edinburgh Head and Neck Course – Module II/Head and Neck reconstruction (Edinburg, Velká Británie, 31. 1. – 2. 2. 2018)
  Autoři: MDDr. Michal Mozoľa, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc; MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Klinika ÚČOCH LF MU a FN Brno- Bohunice
 • Hands-on Cadaver Intensive Course in Orthognatic Surgery and Ancilliary procedures
  (Barcelona, Španělsko, 2. – 5. 5. 2018)
  Autor: MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D., Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
 • Dvoutýdenní odborná stáž na Klinice orální a maxilofaciální chirurgie v Mnichově
  (Mnichov, SRN, 2018)
  Autor: MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., Klinika ÚČOCH FN Ostrava
 • 2nd Congress on Tooth transplantation
  (Rotterdam, Nizozemsko, 25. – 27. 5. 2018)
  Autorka: MUDr. Jana Vašáková, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 • Kongres EuroPerio 9 (Amsterdam, Nizozemsko, 20. – 23. 6. 2018)
  Autoři: MUDr. Barbora Valentová, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň; MDDr. Šimon Belák, Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc